Slaaf zijn

Romeinen 6:15-20, Johannes 8:30-47

19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. (Romeinen 6:19)

Gisteren schreef ik over onze vader, is God onze Vader of de duivel? Ook Paulus schrijft in de termen waarmee Jezus sprak. Waar zijn wij een slaaf van, het kwaad of stellen wij ons in dienst van gerechtigheid. En ik ben van mening dat dit een bewust onderwerp moet zijn in ons leven. Als wij hierin geen bewuste keuze maken zal het nooit werkelijkheid worden in ons leven.

Paulus maakt het hier ook nog eens duidelijk in zijn brief aan de romeinen. Vrijheid bestaat er hier uit niet dat we na elke zonde weer verlost zijn maar dat we van de zonde verlost worden zodat we gehoorzaam zijn aan gerechtigheid. Anders zijn we slaven van de zonden, waardoor we niets anders kunnen dan ongehoorzaam zijn aan God.

17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. (Romeinen 6:17,18)

Denk hier over na, Jezus en Paulus zijn er duidelijk over, als we zondigen dan luisteren we naar de duivel en zijn we er slaven van. En ik denk dat we het kunnen beamen, vaak doen we dingen die we niet willen omdat we slaven zijn van het kwaad. Maar de boodschap is juist dat we nu ECHT slaaf kunnen zijn van gerechtigheid.

Deze verandering komt als we gaan luisteren naar de waarheid van Jezus, als we Jezus echt gaan volgen. Als we onszelf confronteren en niet meer gezapig de leugens van de duivel maar blijven aannemen. Wees je er van bewust dat we ECHT slaven van God kunnen zijn.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.