Jezus/waarheid – duivel/leugen

Johannes 8:30-47

34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. (Johannes 8:34)

44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

Deze twee verzen die Jezus hief heeft uitgesproken laten ons zien waar de kracht van de zonden ligt. Wie is onze vader, of anders gezegd wie is onze meester? Jezus gebruikt eigenlijk twee voorbeelden waarin Hij laat zen dat wij gestuurd kunnen worden in onze daden. Net als een werkgever die ons verteld wat we moeten doen zo gehoorzamen wij ook de stemmen in ons voor het leven.

En zoals Jezus de Farizeeen en de Schriftgeleerden probeerde duidelijk te maken dat ze in de werkelijkheid helemaal geen kinderen van God zijn maar dat ze het kwaad gehoorzamen zo wil Jezus ons allemaal duidelijk maken dat we een slaaf van de leugen kunnen zijn. Iedereen de zondigt is een slaaf van de zonde, ze gehoorzamen het kwaad. Iedereen die zondigt doet de wil van de duivel, en volgt de leugen.

Maar Jezus heeft de waarheid die we kunnen volgen, we mogen Jezus gehoorzamen en het goede doen.

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:31,32)

En nu is het onze verantwoordelijkheid om in de spiegel van deze verzen te kijken. Wie gehoorzamen wij? Wees eerlijk naar jezelf welke stem heeft jouw voorkeur? Wees realistisch naar jezelf toe, en confronteer jezelf wie is jouw vader, de waarheid of de leugen?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.