De waarheid leeft in jou!

Johannes 14:15-31

25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:25,26)

In dit gedeelte wil Jezus praten over wat er na Zijn vertrek gebeurd. Zijn voornaamste zorg is dat de discipelen in de waarheid blijven. (vers 15) Als jullie mij liefhebben dan blijven jullie bij mijn woorden. Woorden zijn belangrijk, de kennis, het weten bepaald hoe wij handelen.

Wij handelen naar wat we weten. En dat begrijp je beter als je een keer naar een andere cultuur gaat waar alles anders is. Jezus heeft al die tijd de discipelen  onderwezen over het koninkrijk van God. Het nieuwe koninkrijk leeft met compleet andere regels dan de wereld. Daarom is het van belang dat we blijven bij wat Jezus ons heeft verteld.

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:16,17)

En het is niet moeilijk om te blijven bij wat Jezus ons verteld heeft. Want we hebben een pleitbezorger, de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk voor ons leven, Jezus wil dat we in de waarheid blijven, de leugen ligt overal op de loer. Daarom hebben we de Heilige Geest ontvangen in ons leven. DE GEEST VAN DE WAARHEID.

Om deze reden snap ik niet waarom we als kerk zo verschillend kunnen denken. De enige reden is, dat we niet luisteren naar de Heilige Geest. En een van de leugens in de kerk is dat de waarheid moeilijk is om te begrijpen, je moet in iedergeval 4 jaar theologie hebben gehad om er wat over te kunnen zeggen.

Maar waar komt de waarheid vandaag nu werkelijk vandaan? Nog steeds van de Heilige Geest die IN ons (iedereen) leeft. Als jij verlangt naar de waarheid en luistert naar de stem van de Heilige Geest die in jou woont dan weet ik dat je werkelijk zult groeien in de waarheid.

Ja maar…. Het kan toch niet zo simpel zijn? We hebben de bijbel en die moet op een juiste wijze geinterpreteerd worden, anders krijgen we valse leer in de kerk. Wie heeft de waarheid nu werkelijk, wij of de Heilige Geest? Ik heb niet de volledige waarheid, maar Hij die in mij leeft heeft de hele waarheid en Hij zal mij altijd leiden in de waarheid zolang ik volg.

26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:26)

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.