Het blijft onze keuze

 Johannes 3:16-21

 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. (Johannes 3:19)

Het blijft een keuze. Ook al is Jezus nu gestorven en heeft Hij de weg open gemaakt voor ons, nog steeds is het voor ons een keuze. Voorheen was de keuze of men de wet wilde gehoorzamen, nu is de keuze willen we vertrouwen op de liefde van de Vader geopenbaard in Jezus.

Altijd was het Gods verlangen voor ons om heilig en goed te leven. God zoekt rechtvaardige mensen, mensen die naar Zijn wil willen leven. Ook in het oude testament was het Gods verlangen om een volk te hebben dat leefde naar Zijn wil in liefde voor Hem.

36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Matheus 22:36,37)

De wet was niet bedoeld als een zware last voor de mensen van een moeilijke God. De wet was de liefde van God geopenbaard maar het is in zo’n contrast met de slechte daden van de mens. Voor hen die verlangen naar de rechtvaardigheid is de wet een vreugde. (zie psalm 119)

Maar nu heeft God de wet geopenbaard in Jezus, Hij heeft de wet vervuld in Zijn leven. Hij is het licht dat in de wereld kwam en er was geen duisternis in Hem. En nu zijn het dezelfde mensen die zich verheugden in de wet die zich nog meer verheugen in de vervulling van de wet.

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16b)

En dat is vertrouwen hebben in Jezus. Jezus heeft de wet vervuld en wil de wet ook vervuld hebben in ons leven. (Romeinen 8:4) Niet dat we nu de wet moeten gaan gehoorzamen, maar dat we in het licht beginnen te leven van Jezus. Dat we niet meer kiezen tegen het kwaad, maar dat we de keuze maken om in God te leven door de kracht van Zijn Geest.

Het is niet ingewikkeld, het is simpel er op vertrouwen dat Jezus een weg heeft gebaant voor ons zodat wij kunnen leven tot eer van God. Jezus heeft in de kracht van de Heilige Geest het werk volbracht voor ons zodat vanaf nu wij achter het kruis kunnen leven. Een leven in heiligheid en liefde waar Gods kracht alle ruimte krijgt om te manifesteren. Aan jouw de keuze.

21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ (Johannes 3:21)

This entry was posted in 40 Matheus, 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.