Hoe werken de vruchten van de Geest?

Galaten 5:13-26

16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16)

Ik was altijd in de veronderstelling dat het vanzelf zou gaan. De Geest komt in ons wonen en vanzelf beginnen de vruchten te groeien. Als we gedoopt zijn in de Heilige Geest dan op mysterieuze wijze zal ons leven veranderen in een heilig leven. Zoals Jezus het zegt tegen de Samaritaanse vrouw; ‘het levende water zal opspringen als een fontijn in ons hart’.

Maar als ik dit gedeelte lees over de vruchten van de Heilige Geest dan zijn wij sterk betrokken en hangt het eigenlijk helemaal van ons af of de vruchten wel zullen groeien. In vers 16 staat duidelijk dat als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, dan… Met andere woorden luisteren we naar het vlees of luisteren we naar de Geest.

17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Wanneer wij opnieuw geboren worden beginnen we te groeien in de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt ons op een heilig pad en wij moeten volgen. Dat is de keuze die wij hebben en onze volle verantwoordelijkheid. Wij hebben nog steeds de keuze om niet te luisteren, vandaar dat Paulus ons ondanks dat we christen zijn geworden nog steeds moet vermanen.

Maar in hoeverre luisteren wij naar de Heilige Geest? Wat is de realiteit van de Heilige Geest in ons leven? Volgens mij luisteren wij niet zo nauw naar Zijn stem. En waarom durf ik dit te zeggen?

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22,23a)

Als we het over de vruchten van de Heilige Geest hebben dan heeft dat dezelfde betekenis als wanneer Jezus het heeft over de vruchten van het leven heeft. De vruchten van het luisteren naar de Heilige Geest zijn liefde, blijdschap etc. De Heilige Geest is verantwoordelijke voor de vruchten maar alleen in de mate dat wij luisteren.

Nu is de Heilige Geest is niet zo maar een leuk naampje, de Heilige Geest is de Geest van God die in ons woont en ons leidt. God heeft er voor gekozen om zelf in ons te komen wonen en ons te leiden zodat we heilig kunnen leven. Het was altijd Zijn verlangen om een met ons te zijn, om in ons te komen wonen en in eenheid met Hem te leven.

De Heilige Geest hangt er niet zomaar bij in ons leven, een onzichtbare kracht die maar wat doet in ons leven zonder dat wij het weten. De Geest van God wil in ons wonen zodat wij luisteren en volgen. De Geest verlangt er naar ons leven te vernieuwen in samenwerking met ons. Dat is de keuze, wil je luisteren naar de oude leugens van het oude leven, of wil je luisteren naar God zelf die in je woont?

This entry was posted in 48 Galaten. Bookmark the permalink.