Laat God toe in je leven

Johannes 8:30-47

47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’ (Johannes 8:47)

Wij hebben een eigen wil. En dat is door de hele bijbel constant te zien. De mens die met zijn eigen wil tegen de wil van God in gaat. En het eerste voorbeeld is natuurlijk Eva die uit eigen wil, tegen de wil van de Vader in de vrucht at.

In het bijbelgedeelte heeft Jezus een meningsverschil met de Farizeeen en Schriftgeleerden. En Jezus spreekt erg direct tot ze, ze luisteren naar de verkeerde stem. Ze luisteren naar de leugens van de duivel in plaats van de liefdevolle stem van de Vader.

43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. (Johannes 8:43)

Wij zouden het erg vinden als iemand dit tegen ons zei. En we kunnen niet schuilen achter de gedachte dat als het Jezus was die iets tegen ons zegt we het wel hadden aangenomen. Want zoals Jezus duidelijk laat zien gaat het om de woorden die Jezus spreekt. Als de mensen werkelijk waarheid hadden gewild dan hadden ze de woorden van Jezus geaccepteerd.

Dus het maakt niet uit wie het verteld, het gaat om de woorden. En Jezus spreekt de woorden van de Vader, de woorden die vrijheid brengen. En het simpele dat wij moeten doen is die woorden aannemen en er in blijven leven. Want zo gauw wij de woorden van het kwaad aannemen wordt alles weer ingewikkeld.

32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Johannes 8:32,44)

De Farizeeen en Schriftgeleerden waren er zelf van overtuigd dat ze het juist hadden, zelf zouden ze er nooit zo over gedacht hebben; ‘uw vader is de duivel’. Maar het was de waarheid en Jezus wist het omdat ze de waarheid niet konden uitstaan, ze bleven vasthouden aan hun eigen leugen.

Het is een keuze die we maken in het leven. We kunnen religieus leven en toch God niet toelaten in ons leven omdat we vast willen houden aan onze eigen waarheid. Maar als we een hart hebben dat verlangt naar de echte WAARHEID (niet eigen-waarheid) dan zal God dat openbaren. Een hart dat echt de waarheid wil zal het vinden in God. We sluiten de deur voor God als we krampachtig vasthouden aan meningen. Maar we openen de deur als we krampachtig vasthouden aan het verlangen om de ECHTE WAARHEID te kennen. Want dan zullen de woorden van Jezus ingang vinden in onze harten.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.