Simpel evangelie

Johannes 3:1-21

10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? (Johannes 3:10)

We kunnen het evangelie zo ingewikkeld mogelijk maken als we willen. En ik denk dat we daar naar geneigd zijn omdat de maatschappij ingewikkeld is geworden. De maatschappij wil een ingewikkeld antwoord op de geloofsvragen. Er moet een goede redenering achter zitten, maar die kunnen we niet geven.

Want dat is het mooie van het evangelie, er zit geen diepere gedachte achter dan de liefde van God. Daarom is vers 16 zo sterk, het is de liefde van God die ons heeft gered, het is de liefde van God die toch nog met ons door wil gaan. En voor ons is de keuze slechts de redding van God accepteren of niet.

 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3:17)

Maar dit kan er niet in bij de meesten van ons, wij kunnen niet simpel erkennen dat we gered moeten worden. We kunnen niet simpel ons neerleggen bij het feit dat we ver van God zijn en dat we Zijn hulp nodig hebben. Daarom moet het evangelie zo ingewikkeld zijn, want dan is er tenminste een ingewikkelde reden om God te dienen.

En daarom kunnen wij dit simpele evangelie niet begrijpen en daarom kunnen wij niet simpel geloven als een kind. Waarom toch? Waarom verheffen wij deze wereld en zijn bedenksel tot zo’n hoog niveau terwijl wij gewoon simpel de schepselen van de Vader zijn die alleen maar in liefde wil leven.

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. (Johannes 3:6,7)

Heel simpel, we zijn geboren uit de mens, maar de mens is al gevallen in zijn geheel. Er valt niets te redden hoe mooi we ook praten over wat we bereiken in deze wereld. Wij moeten opnieuw geboren worden, dat betekend gewoon, we moeten door de kracht van God vernieuwd worden om gered te worden.

We moeten terug naar God en gewoon simpel van Hem verlangen dat we bevrijdt worden van de duisternis. En dat is het evangelie dat de wereld in moet. En de mensen die trots zijn zullen het niet kunnen accepteren die willen in de duisternis blijven leven. Maar de mensen die inzien dat ze in de duisternis leven en naar het licht willen komen, voor hen staat de deur open om opnieuw geboren te worden. Een leven te beginnen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.