Jezus heeft overwonnen

Kollosenzen 2:1-17

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. (Kollosenzen 3:1)

Vandaag herdenken we het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood voor ons. Vandaag herdenken we dat Jezus het kwaad heeft overwonnen voor ons. Maar herdenken is niet genoeg om Jezus de eer te geven van Zijn werk. Als we werkelijk Jezus alle eer willen geven van deze daad van liefde dan moeten we Paulus volgen in wat hij hier zegt.

Want als wij feest vieren omdat Jezus uit de dood is opgestaan dan betekend het dat wij feest vieren omdat wij met Hem zijn opgestaan in het nieuwe leven. En een leven van dankbaarheid betekend dan dat wij ons richten op Christus, dat wij er naar streven naar wat boven is.

Laat dus wat aards in u is afsterven: / maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: (Kollosenzen 3:5a,8a)

Als we werkelijk pasen willen vieren dan moeten we het oude leven met de oude begeerten wegdoen uit ons leven. Dan mogen we weten dat Jezus ons is voorgegaan om in een leven te wandelen van overwinning. Dan geven we op de werken van het oude natuur. En zo staat het er. Wij moeten het opgeven met onze eigen wil, moeten we het loslaten, want er is niets dat God ook maar een beetje behaagt in dat oude natuur.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kollosenzen 3:12)

Jezus opstanding is er niet om mensen te verbazen wat een macht Jezus wel niet had. De opstanding van Jezus is er voor ons zodat wij het nieuwe leven mogen beginnen met Hem. Want we zijn gestorven aan het oude natuur en we zijn opgestaan in het nieuwe leven met Jezus. En daarom moeten wij actief ons kleden met goede daden. Wij moeten actief ons inzetten om Jezus alle eer te geven voor Zijn liefde offer.

Vandaag mogen we vol van vreugde zijn over de liefde die de Vader heeft voor ons. Wij mogen vol van vreugde zijn dat ons redder uit de dood is opgestaan en nieuw tijdperk is begonnen voor ons hier op aarde. Vandaag mogen wij in en in verheugd zijn dat het graf open was en het kwaad het niet meer kon winnen van de liefde van God.

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Kollosenzen 3:2)

Jezus U bent eeuwig onze Heer, U bent de Heer die is opgestaan en eeuwig leeft. En wij richten ons op U en verlangen er naar dat de werkelijkheid van Uw opstanding vandaag in ons leeft. Dank U.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.