Simpel voor God kiezen

Galaten 5:1-15

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (Galaten 5:6)

Gisterenen schreef ik dat het gecompliceerde karakter van de wereld het geloof moeilijk heeft gemaakt. Het is niet meer simpel geloven (er op vertrouwen) dat de Vader van ons houdt en dat Hij daarom Zijn Zoon heeft gegeven om ons te redden, het is ingewikkeld geworden. Alles moet beredeneerd kunnen worden. De ene christen heeft deze mening en de andere christen een andere. Het is niet meer simpel.

Maar in dit gedeelte wil Paulus juist waarschuwen voor de woorden die alles zo moeilijk maken. Hij schrijft aan de galaten dat ze vast moeten houden aan de woorden de hij heeft gesproken. Gewoon simpel geloven, en leven in de liefde waardoor ons geloof kracht heeft.

Er wordt vaker gewaarschuwd in het nieuwe testament voor mensen die met nodeloze redeneringen het geloof ingewikkeld proberen te maken. Deze mensen verkondigen ingewikkelde dogma’s die bovenop het evangelie komen. Is ons geloof nog simpel, gewoon simpel vertrouwen op de Vader dat Hij ons lief heeft en dat we nu vrij zijn?

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)

De reden dat Jezus voor ons gestorven is, is dat Hij ons vrij wil zetten van de lasten van deze wereld. En in dit gedeelte gaat het om de last van de besnijdenis. De joden gingen overal heen waar Paulus ook was geweest om weer lasten op te leggen door dogma’s te prediken. Ze gaven weer extra regels waar men zich aan moest houden. Het zijn lasten.

Hoeveel lasten hebben wij in onze gemeenten? Zijn wij werkelijk vrij door het simpele evangelie van Jezus? Of hebben wij het ingewikkeld gemaakt met ons kerkelijke regelzucht die rechtstreeks uit de wereld komt? Hoe legitiem een regel ook kan lijken, hoe sterk je het ook kunt verdedigen zolang je niet gewoon simpel op de knieeen kunt voor het kruis is het evangelie te ingewikkeld voor je.

11 En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn? (Galaten 5:11)

En ja Paulus spreekt gericht over een onderwerp. Maar dat betekend niet dat het antwoord ook in onze situatie ongeldig is. Als wij iets gaan toevoegen aan de liefde van God en er eisen aan gaan stellen dan verliest het kruis zijn kracht. Het kruis moet juist een struikelblok zijn waarover wij struikelen. Het kruis moet juist het ingewikkelde in ons overwinnen.

This entry was posted in 48 Galaten. Bookmark the permalink.