Goede Vrijdag

Kollosenzen 2:6-23

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. (Kollosenzen 2:6)

Als we christen worden dan erkennen wat dat Jezus de Heer van ons leven wordt. Kort gezegd Hij heeft het voor het zeggen in ons leven. Hij is de leider in ons leven en wij mogen Hem volgen, nu is het aan ons of we Hem vertrouwen op de weg die Hij gaat met ons leven.

Als we kijken naar de weg die Jezus zelf is gegaan is dat nu niet een weg die wij zouden kiezen. Maar zijn motivatie zoals in de vorige overdenking was te lezen, was het doen van de wil van de Vader. Het verlangen van de Vader was om een weg open te breken om voor ons te zijn zoals Hij ons geschapen heeft.

Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (Kollosenzen 2:7)

Daarom roept Paulus ons op om ons vast te bijten in het geloof, te vertrouwen op het werk van Jezus. En vervuld te zijn met DANKBAARHEID. Maar waarom dankbaarheid? Was is er nu precies om dankbaar voor te zijn. De meeste mensen zeggen de hel, we zijn dankbaar dat we niet naar de hel hoeven. Maar dan zitten we zo verkeerd.

13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. (Kollosenzen 2:13-15)

Waarom hebben we een wet nodig? Een wet is er om ons te laten weten wat verkeerd is en dat er een straf op staat als we wel de fout in gaan. De wet is er niet tegen goede daden, er staat niets in de wet over goede daden en de straf die daarop staat. Als we goed doen is de wet er niet voor ons, alleen als we de fout in gaan dan geldt wet voor ons.

In ons oude leven, waren we onder de wet omdat ons gedrag verkeerd was en tegen de wet. Maar nu Christus voor ons gestorven is, aan het kruis heeft Hij betaald voor onze zonden en heeft de wet weggedaan en vernietigd aan het kruis. Maar wat betekend dit?

Het antwoord is in vers 15. Jezus heeft de kwade machten en krachten geopenbaard en heeft het overwonnen. Jezus zelf heeft het kwaad overwonnen in Zijn persoonlijk leven door niet te gehoorzamen aan hun eisen. Het enige wat Jezus heeft gedaan is het gehoorzamen van de Vader. En daarin heeft Hij betaald voor onze zonden en heeft geopenbaard de leugen zodat vanaf nu wij de waarheid kunnen volgen.

Jezus heeft ons bevrijdt van het kwaad zodat wij vanaf nu niet meer in het kwaad hoeven te leven. Daarom hebben wij de wet niet meer nodig. Want ons leven is omgevormd tot een leven in God. Jezus heeft het kwaad verbroken en heeft er zo gezegd een lachertje van gemaakt. Wij hoeven het kwaad niet meer te volgen kijk maar naar Gogoltha. Als het kwaad ook maar een kleine beetje macht had dan had Jezus niet kunnen overwinnen. Maar Jezus heeft laten zien dat er geen macht was in het kwaad als wij het geen macht geven.

Dat is Goede Vrijdag. Jezus die ons is voorgegaan en de macht van het kwaad heeft verbroken door het te openbaren aan ons. En vanaf nu mogen wij luisteren naar de waarheid en leven tot eer van God. Dank U Jezus voor Uw kostbaar bloed dat U heeft gegeven voor ons leven.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.