Jezus, Gods ultieme verlangen

Hebreeen 12:1-3

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ (Markus 9:7)

De reden waarom ik deze website Godshart noem is omdat daar ons leven ligt, in Gods hart. De Vader heeft een verlangen naar ons en ik weet zeker dat Jezus daarvan het ultieme voorbeeld is. Hij is Zijn Zoon en laat daarin Gods hart zien naar ons toe. En dat is het verlangen van God dat wij vol zijn van Zijn hart.

God verlangt er naar om trots te kunnen zijn op ons. Hij verlangt er naar om ons Zijn geliefde kinderen te noemen, dit gaat verder dan alleen de liefde die Hij voor ons heeft. Hij heeft ons lief, maar sommige kinderen zijn geliefd. Geliefd omdat ze leven in Zijn hart, naar Zijn wil en verlangen. Vandaar dat God in deze wolk zegt: “luister naar hem!”

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeen 12:2) 

Ook de auteur van het bijbelboek Hebreeen roept ons op om ons op Jezus te richten, om naar Hem te luisteren. Jezus heeft het ultieme voorbeeld gegeven, het voorbeeld van vertrouwen op Gods hart. Het was de wil van de Vader dat Hij moest lijden, het was de wil van de Vader dat Hij onze schande op zich moest nemen.

Jezus heeft het voor ons volbracht en heeft daarin een ultieme Zoon laten zien. De geliefde zoon van de Vader. En wij mogen naar Hem luisteren en Hem volgen en zoals Hem zijn in ons leven. Vol van vertrouwen op de Vader, vol van geloof wetende dat de Vader puur en alleen goed is voor ons en niets kwaads wil.

Jezus wist dat de Vader van Hem hield, Jezus wist dat de Vader verlangt naar een heilig en goed leven. En ik denk dat dit de diepste motivatie voor het leven van Jezus is, omdat Hij van de Vader hield, deed Hij alleen de wil van de Vader. En dit is het verlangen van de Vader dat wij hier op aarde met Hem wandelen in vertrouwen dat Hij goed is voor ons en ons wil zegenen.

Dit is Gods hart voor ons leven, dat wij leven naar Zijn wil. En als wij dan de Vader leren liefhebben zoals Jezus Hem lief heeft dan verlangen wij er naar om de wil van de Vader te doen.

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. (Johannes 14:15)

Laten we onze ogen op Jezus richten en Hem volgen, laten we echt christen zijn en naar Hem luisteren.

This entry was posted in 41 Markus, 43 Johannes, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.