Eerlijkheid

Johannes 8:30-47

18 U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. 19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. (Psalm 51:18,19)

Een leugen daar, een beetje minder waarheid hier en dan weer een leugentje om bestwil. Dat is hoe de wereld in elkaar zit, het hangt vast aan leugens. De waarheid is bedekt met leugens, dat de wereld zelfs openlijk twijfelt aan de  waarheid. We hangen onze eigen theorie aan omdat dat ons het beste uitkomt.

En daarom ben ik blij met mensen die het moeilijk hebben en worstelen met het leven. Mensen die in depressie raken of iets dergelijks, beginnen na te denken over het leven, want ze zijn niet blij met hoe hun leven nu is. Ik ben blij omdat ze beginnen te twijfelen aan de leugens in deze wereld.

Want dat is een ultiem moment om het bijbelvers hierboven werkelijkheid te laten worden. Als we in de put zitten als we niet op ons best zijn dan is er de tijd om eerlijk te zijn, dan kunnen we gebroken voor God liggen en Hem in ons leven toe laten. Want de wereld heeft ons geleerd om hypocriet te zijn zelfs in ons geloofsleven, maar we moeten komen op het punt dat wij voor God gebroken zij zonder alle offers die we brengen naar God.

God verlangt naar een eerlijk en open hart, God verlangt naar de waarheid in ons leven, dat wij de waarheid toelaten en de wereld met zijn trotse leugens loslaten.

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:31,32)

Als wij eerlijk beginnen te worden en werkelijk de waarheid willen, zullen wij die vinden. Als wij ons leven tegen het licht durven te houden, dan weet ik dat we vrij zullen worden van de leugens van de duivel. We zullen bevrijd worden omdat we de waarheid beginnen te zien.

44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

Hoe willen wij ons leven vormen? Naar de leugens van de duivel? Als wij niet in eerlijkheid leven dan laten wij de leugens van de duivel toe in ons leven. Als wij niet gebroken zijn, maar met leugens offers brengen naar de Vader dan is het leeg en zal de vader het niet aannemen. Maar als wij gebroken zijn en ons niet meer in laten met de leugens van de duivel (wereld) dan zullen we bevrijd worden. En daar is het antwoord voor alle depressies, in Jezus, in de waarheid te leven.

This entry was posted in 19 Psalmen, 43 Johannes. Bookmark the permalink.