Wat evangeliseren(vraagteken)

1 Johannes 1:1-5

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Johannes 5:5)

 Bij het woord evangeliseren dan is onze aandacht weg. Evangeliseren? Mij niet gezien, het is al genoeg dat ik naar de kerk ga, ik ben christen en dat weten de mensen en dat is genoeg. En als we worden gemotiveerd om te evangeliseren dan wordt er een beroep gedaan op ons schuldgevoel. Het hoort nu eenmaal bij een christen dus we moeten wel evangeliseren, maar of we nu ook werkelijk mensen bereiken dat is een andere vraag.

Maar ik wil evangeliseren vanuit een andere hoek zien. Want het gevoel dat wij krijgen bij het woord evangeliseren heeft te maken met ons hart. Ons hart bepaalt hoe wij denken over het delen van het woord van God.

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. (1 Johannes 1:3,4)

Johannes schrijft een brief met het evangelie erin. En als we de brief lezen dan kunnen we zijn hart zien hoeveel Hij van de Vader houdt. Zijn hart brand met het evangelie en hij windt er geen doekjes om, hij schrijft het zoals het is. En wat doet het met hem? Hij wordt er blij van, hij is vervuld met vreugde om dit evangelie te delen. Het evangelie dat hij kent is zo mooi en zo goed, hij wil het niet voor zichzelf houden, hij wil het delen met andere mensen.

Dit is een hele andere kijk op het evangelie. Dit is iemand die een passie heeft voor Jezus, die iedereen wil vertellen over Jezus omdat hij weet wat Jezus voor ons heeft gedaan. En hij wordt er alleen maar meer blij van om het uit te delen. Hij wil het niet voor zichzelf houden maar doorgeven, alleen dan is zijn vreugde compleet.

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. (1 Johannes 1:1-2)

Johannes heeft Jezus gekend en is aangeraakt door het virus van liefde. Johannes weet wat het evangelie werkelijk doet met Hem en met anderen. Johannes is vol van de kennis van het evangelie omdat die kennis hem een geloof heeft gegeven dat zijn leven heeft veranderd. En daar kan hij zijn mond niet over houden.

Als wij met tegenzin denken aan evangelisatie dan wil ik je niet aanmoedigen om te gaan evangeliseren. De kans dat je mensen vervult met het virus van liefde is erg klein, en de kans dat je mensen het hele evangelie kan uitleggen is ook klein. Ik wil je aanmoedigen om Jezus te leren kennen zoals Johannes Hem kende. Leer Jezus kennen, bid en lees de bijbel. Leer Jezus kennen laat je vervullen met de waarheid. En dan zal er een moment komen dat je vol bent van het evangelie en het wil uitdragen. Dan is het evangeliseren een manier om je vreugde compleet te maken, dan wil je andere mensen laten delen in de liefde van Jezus.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.