In Jezus naam

Johannes 16:22-28 (mijn advies lees het bijbelgedeelte eerst)

28 Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’ (Johannes 16:28)

 Toen Jezus hier op aarde was, heeft Hij de wil van de Vader gedaan. Vanaf de zondeval tot aan Jezus was God bezig met een plan om ons te bevrijden van het kwaad en de leugens. Daar is het God om te doen zodat wij weer met God kunnen wandelen in werkelijke heiligheid. Dat Hij onze God is en wij Zijn schepping.

Jezus is niet alleen maar even gekomen zodat WIJ van de zonden verlost zijn en toch naar de hemel kunnen gaan. Het plan van God was een plan van passie, een diep verlangen van God om ons weer naar Zijn hart toe te krijgen, dat wij weer voor Hem kiezen in liefde.

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

Dit was de liefde waarmee God sprak tot Abraham, dit was de liefde waarmee Hij tot David en door de profeten sprak. En nu is het zover, nu heeft Jezus het werk dat de Vader heeft gegeven volbracht. Hier in Johannes staat Jezus op het punt om overgeleverd te worden aan de leiders die Hem zullen kruisigen. En in die context verteld Jezus dit:

22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 23 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. (Johannes 16:22-24)

Ze zullen het niet begrijpen de dood van Jezus, maar temeer zal de vreugde zijn wanneer Jezus opstaat uit de dood en ze begrijpen hoe groot het werk van de Vader is. Want dan heeft de Vader de weg opengemaakt voor ons om zelf naar Hem toe te komen. De Vader heeft Jezus gegeven en als wij Jezus liefhebben dan heeft de Vader ons lief. Als wij Zijn zoon liefhebben (dat betekend Hem volgen) dan weet de Vader dat wij Hem willen dienen.

Dan is de weg open om zelf naar de Vader te gaan en zelf te bidden tot de Vader. En nu zie ik in de kerk vandaag weinig gebed (natuurlijk zijn er uitzonderingen). In Nederland zijn er niet veel gebeden tot de Vader waarin we bergen verzetten. Gebed voor genezing is gebed voor de dokter, gebed voor eten is alleen nog maar in het ‘onze Vader’ en ga zo maar door, wij hoeven niet meer te bidden, we kunnen het zelf wel.

Maar waarom heeft Jezus het vlak voor Zijn sterven over gebed? Waarom laat Hij de discipelen zien dat de weg open is om nu zelf tot de Vader te bidden?

26 Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, (Johannes 16:26)

Jezus was een man die rechtstreeks in contact was met de Vader. Voor Hem was de weg al open en de Vader vertrouwde op Hem. Alles wat Jezus zou vragen zou God beantwoorden omdat Hij Zijn Zoon is. Maar nu Jezus de weg open heeft gemaakt dat een ieder die Jezus lief heeft zelf tot de Vader kan komen, mogen wij zelf tot de Vader komen.

Maar er is een andere kant. Want waarom zoude nwe tot de Vader moeten bidden? Omdat Hij God is. Gebed is er omdat we het nodig hebben. Gebed is er omdat we God nodig hebben in ons leven. We hebben Hem nodig in alles in ons leven. We Zijn van Hem afhankelijk. Daarom is de weg tot gebed nu compleet open. We hebben het nodig.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.