Verheerlijk mij

Jeremiah 18:1-10

Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. (Jesaja 64:7)

Een van de ultieme gebeden is volgens mij: ‘verheerlijk Uzelf in mij.’ Jezus laat zien in Zijn gebed in Johannes 17:10 dat Hij is verheerlijkt in de discipelen. Dit betekend dat de discipelen zich gevormd hebben naar Jezus en Hem volledig hebben aangenomen voor Wie Hij werkelijk is.

Ze hebben Jezus als de Heer van hun leven en in liefde voor Hem handelen ze. Drie jaar lang hebben de discipelen met Jezus gewandeld en drie jaar lang zijn ze onderwezen door Jezus. En in die drie jaar is hun leven veranderd in een hart dat wil leven zoals Jezus leeft.

‘Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. (Jeremiah 18:6)

Als ik een compliment over een huis geef, wie geef ik een compliment? Niet het huis maar degene die het huis heeft gemaakt. Als ik een compliment over een aarde pot geef, wie geef ik een compliment, niet de pot, maar de pottenbakker. Dit te realiseren kan ons duidelijkheid geven waarom ons leven moet veranderen en wel door onze Vader.

Wij zijn afgestapt van het idee dat wij mooi kunnen zijn, dat wij heilig kunnen zijn. Wij zijn een eigen leven gaan leiden en laten de Vader niet toe om ons leven te vormen. Hebben wij werkelijk het geloof dat de Vader nog de pottenbakker is? Hebben wij werkelijk het vertrouwen dat de Vader ons mooi wil kneden?

Maar als wij de Vader echt willen loven, echt willen verheerlijken dan is er maar een weg, dat Hij ons kneed. Dat Hij in ons verheerlijkt is betekend dat Hij Zijn werk als pottenbakker voleind in ons leven. Dat mensen kunnen zien in ons leven dat wij gekneed zijn door de liefdevolle handen van de Vader.

En daarom moeten we bidden: “Vader verheerlijk Uzelf in mij, maak mij en kneed mij tot de mens zoals U wilt dat ik ben. God ik geef U mijn leven dat ik gevormd wordt door U en alleen dan kan ik U verheerlijken met mijn leven. Dank U Vader dat ik Uw kind mag zijn gevormd door Uw liefde.”

Als we dit gaan bidden dan zal ons leven veranderen. Dit gebed laat God niet ongemoeid, dit gebed is het diepste verlangen van de Vader dat Hij ons mag vormen naar Zijn evenbeeld. Dat Jezus volledig in ons geopenbaard mag worden. Wat een liefde, en wat een vreugde zal dit geven, gekneed worden door de Vader.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 

Kneed mij, Here God 
Ook als het soms wel eens pijn doet 
Kneed mij, Here God 
U weet precies hoe ik zijn moet 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer 

Kneed mij, Here God 
‘k Wil mij opnieuw aan U geven 
Kneed mij, Here God 
U maakt iets moois van mijn leven 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

(Elly en Rickert)

This entry was posted in 23 Jesaja, 24 Jeremia, 43 Johannes. Bookmark the permalink.