Prijs de Heer, O mijn ziel

Psalm 103

 Prijs de HEER, mijn ziel, 1vergeet niet één van zijn weldaden. (Psalm 103:2)

Een krachtige en mooie psalm. Een psalm die als het ware even alles weer op punt nul zet. Een psalm die weer even laat zien hoe het nu ook al weer werkelijk was. In tijden dat het even mistig is, we even niet meer de waarheid door de leugens kunnen zien doet deze psalm alle mist verdwijnen.

Een psalm die spreekt tot de eigen ziel, die de ziel er aan wil herinneren Wie God ook al weer was. We hoeven niet droevig te worden, we hoeven niet afgeleid te worden want zie maar eens wat God ook al weer voor ons heeft gedaan en Wie Hij voor ons is. Laat al het ongeloof varen, want we hebben een God waar we alle hoop op kunnen zetten.

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, (vers 3) Dit is onze God, de God die ons verlost, geneest en bevrijdt. De God die alles weg wil nemen wat ons verblind. Dit is onze God. hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, (vers 4) Onze God wil er niet alleen zijn om ons te verlossen, maar ook om ons te zegenen en te overladen met Zijn liefde. hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. (vers 5) Hij wil ons in ons leven vervullen met onze verlangens. Hij is niet tegen ons, Hij is juist voor ons en wil ons juist helpen in ons leven.

(vers 6-10) We hebben een goede en rechtvaardige God, we hoeven niet te twijfelen aan Zijn liefde. Hij is voor altijd dezelfde in Zijn goedheid.

11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het  westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. (vers 11-13) Wat een God, nu is alle mist weg, alle afleidingen zijn weg, we kunnen echt God alleen maar loven en prijzen. Dit is onze God die ons zoveel lief heeft. Laat het in je hart springen, en laat het uit je mond komen, verheerlijk zijn naam. God is met ons, Hij is waarlijk God.

(vers 14-22) Dit is onze God, die voor eeuwig leeft. Hij heeft alles in Zijn handen en is het waard om geprezen te worden. Mijn ziel vergeet onze God niet, vergeet Hem niet want Hij is de liefde van ons leven, Hij is het leven in ons hart. PRIJS DE HEER O MIJN ZIEL

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.