Geloven is zo simpel

Johannes 4:7-14

14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? (Romeinen 10:14)

Geloven is zo simpel, vertrouwen op God is zo simpel. Het is geen werk, we hoeven er niets voor te doen. Hoe meer geloof hoe minder we hoeven te doen. Niet om lui te zijn, maar om geen zorgen te maken en ons leven gewoon onder zijn vleugels te leggen. Dat is geloof.

Het enige wat er moet gebeuren is dat we het horen, dat we het weten. Als we het niet horen, dan weten we het niet. Maar als we het dan horen dan is het enige wat we hoeven te doen is er op te vertrouwen. Vertrouwen dat God trouw is en niet liegt, vertrouwen dat Hij voor ons wil zorgen.

10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ (Johannes 4:10)

Als je eens wist… Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Ik weet het allemaal en ik wil het de wereld ook laten weten. Als je eens wist wat ik allemaal voor je heb dan zou je gek zijn als je het niet van mij vraagt. Ik heb het levende water en ik mag het aan een ieder geven die er naar verlangt. Als je dat wist, zou je het dan niet vragen.

En als je het vraagt dan zal ik het geven en niet een klein beetje maar zoveel dat het zal overstromen in jou. Zie je hoe simpel geloof is, als je alleen maar wist. Maar sommige van ons zijn een beetje gek, want we weten het wel, maar we vragen het niet. En dat is moeilijk doen, dat is ongeloof. Als je eens wist, dan zou je vragen, als je eens wist hoe groots het evangelie is dan zou je er naar zoeken.

Of we weten het niet, we weten niet hoe mooi het evangelie, we weten niet hoe vol van liefde de Vader voor ons is. Want als we dat echt zouden weten dan zouden we alles loslaten en Hem zoeken. Dan zouden we er vertrouwen dat God zo goed voor ons is. Dan is geloof in een keer weer heel simpel.

Geloof is simpel, vertrouw me. Geloof is gewoon weten dat de Vader nu van je houdt en dat wat je nu ook maar vraagt Hij zal het antwoorden. Als je vraagt om het levende water, Hij zal het je geven. Als je vraagt om de vrede van Zijn Heilige Geest in je leven, Hij zal het je geven. Als je vraagt om bevrijding van de zonden, van de lasten, Hij zal je bevrijden.

Dat is geloof, zo simpel.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.