Opnieuw geboren

Johannes 3:1-21

In de vorige overdenking heb ik geschreven over de simpele liefde van de Vader die ons moet doen zwichten. Het bekende vers Johannes 3:16, de liefde die God voor ons heeft dat Hij een reddingsplan heeft om ons bij Hem te houden. Het moet ons doen zwichten, onze trots neer te leggen en te vertrouwen dat de Vader ons zoveel lief heeft.

Maar aan dit vers gaat een klein stukje gesprek vooraf tussen Jezus en Nicodemus. Nicodemus komt bij Jezus om het een en ander te vragen. Maar het enige waar Jezus over wil praten is de kern van het evangelie. Hij wil niet om de waarheid heen gaan draaien. Het gaat om jouw leven, Nicodemus, jij moet een nieuw leven beginnen. Een leven waarin je geboren wordt van boven, geboren uit de Heilige Geest.

Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. (Johannes 3:7)

Het is een nieuw leven dat door God is gegeven in Zijn liefde. Het is Gods plan en verlangen om ons dit nieuwe leven geven. En nog steeds het enige wat we hiervoor hoeven te doen is te zwichten voor de liefde die God voor ons heeft. Hij is zo vol van liefde voor ons dat Hij ons dit nieuwe leven wil geven.

En ik geloof dat dit samen gaat, ons vertrouwen in de liefde van de Vader en het opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest. We leren Gods liefde kennen als we er op vertrouwen dat de liefde van de Vader ons wil veranderen. En we veranderen alleen als we vertrouwen op de veranderende liefde van de Vader.

Waarom is de liefde God zo leeg voor zovelen christenen? Omdat ze de liefde alleen erkennen maar er niet op vertrouwen voor hun persoonlijk leven. Ze willen de liefde niet laten doordringen in hun leven zodat het hen veranderd, zodat ze opnieuw geboren worden.

Maar alleen dan zal de liefde worden geopenbaard aan ons. Hij houdt van ons en staat altijd klaar om ons te reinigen, te verlossen van het oude leven. En daarin moet je geloven, want dan alleen zullen we het nieuwe koninkrijk der hemelen binnen gaan, vandaag nog.

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.