Het geloof van Jezus

Matheus 26:51-53

52 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. (Matheus 26:52)

Na de vorige overdenking wil ik het geloof van Jezus laten zien. En dit geloof moeten we niet nemen als iets buitenaards, Jezus was mens geworden om ons te laten zien hoe het moet. Jezus had met precies dezelfde natuurlijke en geestelijke wetten te maken als wij.

15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. (Hebreeen 4:15)

Jezus is dus door hetzelfde gegaan als wij gaan, alleen Hij komt er altijd als een overwinnaar uit. Jezus zijn vertrouwen was constant op de Vader, altijd wist Hij dat de Vader met Hem was. En dat lees ik in het gedeelte in Matheus. Jezus was zo dicht bij de Vader dat Hij niets anders kon dan vertrouwen op Hem.

Ten eerste zie ik het verschil tussen Petrus die het zwaard trok en Jezus. Jezus zegt: “Weet je niet …”. Met andere woorden, Petrus heb je niet hetzelfde geloof (vertrouwen) in de Vader als ik heb? Ken je de Vader niet? Want als je de Vader kent zoals ik de Vader ken dan trek je het zwaard niet, mensen die het vertrouwen hebben in het zwaard zullen daarbij sterven.

51 Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. (Matheus 26:51)

Want als we de Vader kennen zoals Jezus Hem kent dan weten we dat de Vader er altijd is om er voor ons te zijn. Hij wil altijd met ons zijn en ons beschermen. Je kunt de hele bijbel lezen en er is geen enkele plek waar staat dat God ons ziek of gebroken wil hebben. Hij is een genezer, een voorziener, een beschermer en nog zoveel namen. God is vol van liefde en vol van verlangen om ons te zegenen met Zijn liefde.

53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? (Matheus 26:53)

En dan zie ik nog een aspect, Jezus heeft zoveel vertrouwen in de Vader dat Hij zelfs weet dat de Vader legers van engelen zal sturen, zelfs in deze situatie. Dit is de weg die Jezus moet gaan, zonder deze weg zou Hij ons niet redden. Deze weg was het verlangen van de Vader, en toch heeft Jezus het geloof dat de Vader Hem zelfs nu zal bevrijden.

Dit is een vertrouwen in de liefde van de Vader, dit is het werkelijke geloof waarin we moeten leven in dit leven. Vertrouwen op de liefde die de Vader voor ons heeft in elke situatie. Zeker weten dat God er altijd voor ons is om ons te beschermen ons te overladen met Zijn liefde. En het enige wat God verlangt is dat wij op Hem vertrouwen. GELOOF!

This entry was posted in 40 Matheus, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.