Geloven in liefde

1 Johannes 4:13-21

De liefde laat geen ruimte voor angst;

Depressiviteit, emotionele pijn, angst het zijn allemaal effecten van ongeloof. En er zijn er nog veel meer beschrijvingen van situaties waar we ons in kunnen bevinden die ten diepste ongeloof zijn. En ik wil in deze overdenking uitleggen waarom dit ongeloof is en dat het zo makkelijk is om er uit te komen als we alleen maar weten Wie de vader is en op Hem vertrouwen.

De afgelopen overdenkingen heb ik geschreven over het geloof dat Jezus graag zou willen vinden wanneer Hij terugkomt. Dit geloof is een vertrouwen op de Vader elke dag, in alles wat we doen. Dit geloof heeft niets te maken met de traditie van de kerk. Geloof is ons persoonlijk vertrouwen op de liefde  van de Vader waaruit een heilig leven voortvloeit in eenheid met andere christenen.

God is vol van liefde en Hij heeft in Zijn liefde voor ons laten zien dat Zijn liefde perfect is. En perfecte liefde heeft perfecte zorg. En als wij die liefde leren kennen dan verdwijnt elke angst. Dat is de betekenis van het vers. Met perfecte liefde verdwijnt de angst. We hoeven niet meer bang te zijn omdat we weten dat God ons zo lief heeft.

In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. (Vers 18d)

Als we nog steeds bang zijn dan is de liefde van de Vader niet perfect geworden in ons leven. Dit is heel simpel net als een rekensom. Als we bang zijn vertrouwen we niet op Gods liefde. Maar als we volledig op Gods liefde vertrouwen dan is er geen enkele reden om bang te zijn.

En als we dat naast ons leven leggen dan kunnen we zoveel dingen wegstrepen uit ons leven. Negativiteit, pijn, boosheid het zijn allemaal uittingen van ongeloof omdat ze uit angst komen. Maar als we vertrouwen in de perfecte liefde van de Vader dan hoeven we ons hier niet meer door te laten leiden.

En de bevrijding is simpel. Gewoon simpel vertrouwen op de liefde van God. Verschillende keren kunnen we in de bijbel lezen dat Jezus zijn discipelen een preek geeft. Waarom hebben jullie ongeloof weten jullie niet dat de Vader jullie lief heeft. Wees niet bang. We moeten de liefde van God leren kennen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.