God is betrokken

1 Samuel 25

In dit hoofdstuk kunnen we lezen dat David een misser maakt. Hij staat op het punt om Nabal (=dwaas) te vermoorden omdat hij geen eten wil geven. In zijn woede maakt David de belofte dat hij niemand laat leven van Nabals familie. David neemt nu het lot in eigen handen, waar een hoofdstuk eerder hij Saul niet dode omdat hij zijn leven in de handen van God liet.

Maar gelukkig komt er een keer in deze woede en wordt hij gestopt door de vrouw van Nabal. Zij hoort van het dwaze gedrag van haar man en gaat naar David om hem te stoppen.

32 David antwoordde: ‘Ik dank de HEER, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. 33 En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. (1 Samuel 25:32,33)

Ook al gaat David het verkeerde pad op, God is betrokken om hem te behoeden voor het kwaad. En het is succesvol, David ziet Gods hand in de komst van Abigail en hij luisterd er naar. Dit is voor mij een hele openbaring te weten dat God actief is betrokken bij ons leven.

En dit moeten we ons realiseren, God is altijd betrokken. Elke dag van ons leven is Hij met ons bezig om ons te leiden op de juiste weg, in Zijn liefde. Ik weet niet hoe jij leeft, maar de meeste mensen leven er niet naar, ze schenken geen aandacht aan God, maar God schenkt alle aandacht aan ons.

In psalm 139  ook een psalm van David, kunnen we lezen hoezeer God bij ons betrokken is, hoezeer Hij van ons houdt en alles van ons weet. Hij beschermt ons en leidt ons op Zijn pad.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. (Psalm 139:1-3)

God is altijd met ons, Hij is altijd met ons bezig en betrokken bij alles wat we doen. Ja, Hij is betrokken bij wat we doen en denken. En voor mensen die dat eigenlijk helemaal niet fijn vinden, sorry, maar je kunt er niets aan veranderen. Maar voor de mensen die verlangen naar van God is dit blijdschap.

We mogen in vertrouwen weten dat God altijd met ons is en ons leidt. We mogen in vertrouwen weten dat Hij ons wil behoeden voor fouten. We mogen weten dat God in Zijn liefde ons op het rechte pad wil leiden. Als we dit eenmaal gaan zien dan weten dat we veilig zijn ook voor zonden. Dan mogen we vertrouwen op God dat Hij ons altijd wil behoeden voor de zonden.

God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. (1 Korinthe 10:13b)

This entry was posted in 09 1 Samuel, 19 Psalmen, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.