Goed doen

1 Samuel 26

In dit hoofdstuk lezen dat David nogmaals door Saul wordt achterna gezeten. Maar nu neemt David een iets andere houding dan twee hoofdstukken geleden. Nu gaat David in de ‘aanval’. Niet dat hij Saul wil vermoorden maar hij wil Saul nog een keer confronteren met zijn gedrag.

18 En meteen vroeg hij: ‘Waarom jaagt u me toch achterna, mijn heer? Wat heb ik misdaan, waaraan heb ik me schuldig gemaakt? (1 Samuel 26:18)

David gaat het kamp binnen als iedereen ligt te slapen en daar steelt hij een kruik en een speer. In de ochtend roept hij uit naar Saul en zegt hij deze woorden. Nogmaals confronteerd hij Saul terwijl hem niet vermoord.

Dit doet me denken aan de woorden van Jezus in de bergrede.

38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. (Matheus 5:38-42)

Als iemand verkeerd tegen ons doet dan kunnen we in de verdediging schieten en hetzelfde terug doen. Maar we kunnen ook net als David juist laten zien hoe stom het is wat mensen tegen ons doen. David had het in zijn hart, hij wilde Saul niet dode, hij wilde Saul niet gaan haten, hij wilde juist laten zien dat Saul niet slim bezig is.

Wij schieten vaak in de verdediging en willen onze rechten graag werkelijkheid zien worden. En misschien hebben we deze lessen al vaak gehoord en zijn we er doof voor geworden. Maar als we echt het hart van God willen hebben net als David dan moeten we dit veranderen en er echt naar gaan luisteren.

Jezus onderwees de mensen om dit te doen niet als een keuze, maar als werkelijkheid omdat het beter is. Goed doen voor andere mensen ook al haten ze ons, heeft de juiste boodschap voor de mensen die ons haten. Neem dit serieus het is een andere stap om een man naar Gods hart te worden.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 40 Matheus. Bookmark the permalink.