Het verheerlijken van David

1 Samuel 24

Gisteren zagen we hoe David zijn mannen stopt, ze wilden Saul vermoorden en zagen het als een teken van God. Maar omdat David het hart van God had zag hij dat niet zo. Hij wilde de gezalfde van God niet doden en het lot niet in eigen handen nemen. Voor mensen die niet een leven dicht bij God hebben is deze keuze die David hier maakt misschien heroic.

en hij zei tegen zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen.’ Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. (1 Samuel 24:7,8)

Wat een man van God, hij is een hele speciale man. En we kunnen uren praten over de grote daden van David. En uiteindelijk komen we op het punt dat hij een man naar Gods hart is en daarom de over-over-grootvader van Jezus. Wat een ‘romantisch’ verhaal en zo mooi om over te praten.

Maar dit is niet de juiste manier van bijbel lezen, het is niet geschreven zodat wij het kunnen ‘romantiseren’. Deze verzen staan er om ons te confronteren. Jezus zei dit ook tegen de Farizeeen en Schriftgeleerden.

47 Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. 48 Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! 49 Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.” (Luke 11:47-49)

De Farizeeen en de Schriftgeleerden ‘(ver)romantiseerden’ de profeten en ze bouwden speciale graven voor hen. Maar Jezus wil aangeven dat als ze in die tijd hadden geleefd ze zelf de profeten hadden vermoord. Hun voorouders die hetzelfde hart hadden als zij hebben het ook werkelijk gedaan.

De bijbel is er niet geschreven als een leuk verhaal waar we trots op kunnen zijn. Al deze mensen die worden geroemd in de bijbel om hun geloof moet ons confronteren in ons ongeloof. We kunnen niet goed praten over de mensen we moeten ons hart confronteren en zien of wij hetzelfde hart hebben. Anders zijn wij precies hetzelfde als de Farizeeen en Schriftgeleerden.

Het verheerlijken van mensen in de bijbel heeft geen zin, wij moeten God verheerlijken in ons leven zoals David God verheerlijkt in zijn leven. Het draaide om God in zijn leven en daarom maakte hij deze beslissing. In ons leven moet het ook om God draaien en alleen dan kunnen wij ook deze beslissing maken.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 42 Lukas. Bookmark the permalink.