Waarom David?

1 Korinthe 1:26-31

Saul was gekozen door God in Zijn boosheid. (Hosea 13:11) Maar waarom David? David is niet zomaar een koning, David was een grote link in het werk van God op deze aarde. De belofte die God al vlak na de zondeval aan de mens gaf daarin is David cruciaal. Daarin werd al beloofd dat het nageslacht van Eva de duivel de kop zal vermorzelen.

De belofte gaat verder naar Judah, en dan komt de belofte dat uit Isai (de vader van David) een tak zal komen die voor altijd zal regeren. Gods keuze was gebaseerd op dit verlangen dat de Messias moest komen.

De keuze voor David was dus compleet anders, het was een keuze die God maakte om de wereld geschiedenis te bepalen. Als we kijken naar de situatie waarin Israel was dan was de komst van David een verlichting. De geschiedenis van Israel tot dusver was niet rooskleurig. Het was er een van zonden en afgoden dienst. En David bracht daar verandering in als Koning die alleen God wilde dienen.

Gods keuze is buiten de trots van deze wereld, God heeft een plan met de wereld, en daar kan de wereld niets aan veranderen. Ook al gaan we ons eigen weg, God is nog steeds bezig en Zijn plan zal worden volbracht. De wijsheid van deze wereld zal worden verstomd door de nederigen die door God worden gekozen.

Zo ook David was een keuze die de grote en wijze mensen van deze wereld te niet deden. Als we lezen in Korinthe dan lezen we dat Hij de zwakke mensen roept om te leven met Hem. Ook David was de jongste in de familie en waarschijnlijk niet ouder dan 16 jaar en misschien nog wel jonger. Hij was niet belangrijk en hij probeerde niet belangrijk te zijn.

Maar dat zijn de mensen die God gebruikt, mensen die nederig zijn. Mensen die niet proberen iets groots te zijn in deze wereld. God zoekt de mensen die in de wereld misschien niets betekenen om Zijn geschiedenis te schrijven.

Laten we zo zijn, ver van de wereld en de trots, ver van het proberen iets te bereiken in deze wereld. Laten we zoeken de wil van God in ons leven en alles van Hem verwachten.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 10 2 Samuel, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.