Moraal

Psalm 52

3 Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar?
Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!
(Psalm 52:3)

Een moeilijk vers om te begrijpen, daarom zijn verschillende vertalingen het ook niet met elkaar eens. In sommige vertalingen is het de geweldenaar die de hele dag bezig is met zichzelf op de schouders te kloppen, hier is het God bij wie de rechtvaardigheid de hele dag duurt. De enige conclusie die we hier uit kunnen halen is dat het verschil tussen God en de geweldenaar groot is.

De geweldenaar wordt in andere vertalingen eerder vertaald als een held in plaats van een crimineel. Want het zijn niet alleen criminelen onder ons die vallen onder de trots en arrogantie van het eigen kunnen. De gewone man, je collega, je buren, zij zijn het ook die zich beroemen in het kwaad. En men zal niet blij zijn om dit te horen, maar zij hebben onrechtvaardigheid uitgebannen door het te ontkennen.

Het moraal komt niet meer van God, gerechtigheid is een flexibel begrip geworden. God wordt niet meer geraadpleegd en de wereld is er trots op. En wij moeten hier verre van blijven. Nee, niet dat wij met onze vinger gaan wijzen naar de mensen om ons heen, maar in de liefde van God blijven.

Wij moeten heel veel tijd besteden aan het luisteren naar God. God in ons hart laten spreken, horen wat Zijn hart is naar de mensen om ons heen. Verlangen naar Zijn rechtvaardigheid in ons leven. God rust nooit, God laat nooit los. Laten wij zo ook blijven verlangen naar Hem, de bron van ons moraal.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.