Op God richten

Psalm 51

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider;
2 toen Doëg, de Edomiet, gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had: David is gekomen in het huis van Achimelech.
(Psalm 52:1-2)

Dit zouden wij moeten doen in ons leven, als er iets fout gaat ons richten op God. Er zijn dagelijks momenten dat er even iets fout gaat, of juist iets goed gaat, dat zouden momenten moeten zijn dat we gaan zitten en praten met de Vader. Het klinkt zo onlogisch maar toch is dat de juiste oplossing of reactie.

We zijn zo druk, we richten ons zoveel op andere dingen. Maar juist die extreem intense momenten moeten we God bij ons betrekken. God is helaas vaak de laatste waar we naar toe gaan, maar hij moet de eerste zijn. En misschien lijkt het schrijven van een mooi lied niet de oplossing voor ons probleem, maar het is niet het mooie lied, het is het gebed dat van belang is.

Er gebeurd hier een ramp, Saul krijgt te horen dat David op visite was geweest bij de priesters. Saul is boos en geeft uiteindelijk opdracht aan Doeg om al die priesters te doden. Dit gebeurde dus omdat ze David hadden geholpen. Je kan je voorstellen de pijn die David voelde, door hem moesten ze het leven geven.

We kunnen boos worden, we kunnen depressief worden, we kunnen van alles doen, maar er is maar 1 ding dat we moeten doen. Ons tot God richten. Laat je leven zo ingedeeld zijn, dat je je op God richt. In de kleinste dingen, in de grote dingen, bidt, schrijf liederen. Ze hoeven niet beroemd te worden, ze moeten op God gericht zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.