De weg is het kruis

Psalm 51

13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
(Psalm 51:13)

Deze psalm laat zien wat de weg is naar het kruis. Het is zo jammer dat we van het evangelie een goedkoop verhaaltje hebben gemaakt. Jezus die daar hing als een offer aan het kruis, het is zo leeg vergeleken met het werkelijke werk van Jezus. De dood, de opstanding, het regeren en ga zo maar door. Het is droevig om te zien hoe leeg ons geloof eigenlijk is, het heeft weinig tot niets om handen.

Want als wij werkelijk gaan geloven in de almacht van God, de grootheid van Zijn liefde wordt er een leven zichtbaar dat God wil openbaren in ons. Niet pas als we dood zijn, niet pas als we als engeltjes in een hemel rondvliegen. Het begint nu, het begint met het verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. David heeft het hier over het aangezicht van God.

Als we met de rug naar iemand toestaan is het moeilijk voor diegene om te zien hoe wij ons voelen. De belangrijkste dingen kunnen we aflezen aan het gezicht van iemand. Er valt daar weinig te verstoppen. Tranen, een glimlach, boosheid en ga zo maar door, alles komt samen in het gezicht van een persoon. Als we voor het aangezicht van God zijn zien we Wie Hij is, hoe Hij Zich voelt. We ervaren Zijn aanwezigheid, we ervaren wat er in Hem omgaat en daar moeten wij willen zijn.

En dat is wat het kruis wil doen in ons leven, het wil ons bij de Vader brengen. Dat is wat Jezus tegen de discipelen zei, zonder het kruis konden zij niet komen waar zij behoren te zijn. Laat het verlangen groeien naar het aangezicht van God, naar de aanwezigheid van de Heilige Geest diep in jou. Dat is geloven, dat is een volgeling van Jezus zijn, gaan waar Hij ging, Hem volgen naar de troon van God.

Jouw leven is bedoelt om in de aanwezigheid van God te zijn. De weg is het kruis, aan jou de keuze.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.