Een ziel

Psalm 51

12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51:12)

We kunnen discussiëren over de schepping, we kunnen discussiëren over de bijbel, maar de echte vraag gaat over of we een ziel hebben. Want of er is helemaal niets dan wat we zien, wat we wetenschappelijk kunnen bewijzen of we hebben werkelijk een ziel en is ons bestaan helemaal niet afhankelijk van een natuurlijk hart dat bloed moet rondpompen. Een geestelijke wereld, een God die werkelijk leven geeft, een God die hoort en verhoort.

De wetenschap is slechts een methode om te analyseren waar wij op natuurlijke manier in verblijven. Maar zo gauw we op het punt komen van een geestelijk leven, een ziel die in contact komt met God dan is de wetenschap uitgepraat. Want de wetenschap is beperkt tot onze natuurlijke zintuigen, maar ons geestelijk leven stijgt daar ver boven uit. Daar waar gebed begint eindigt de wetenschap.

En als christenen moeten we daar op gericht zijn, ons leven is niet langer beperkt tot onze natuurlijke ingevingen, maar heeft een hoger doel. En als we dat leren begrijpen zullen we gaan inzien dat deze verzen veel dieper gaan dan een beetje vergeving van zonden, ze reinigen ons hele bestaan, wie we werkelijk zijn. En dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen, wie ben ik?

Ben ik meer dan een hoopje aarde, of ben ik een bestaan gemaakt door God. Ben ik een geestelijk persoon die boven al het natuurlijke uitstijgt. De bijbel is er heel duidelijk over, wij zijn geestelijk, wij hebben een ziel die kan communiceren met God. En daar kan de wetenschap niets aan veranderen, deze werkelijkheid is waar we op gericht moeten zijn als christenen. Dit is het doel van ons leven, samen met God wandelen op geestelijk niveau.

God zoekt aanbidders, niet natuurlijke aanbidders, geestelijke aanbidders. Aanbidders in geest en waarheid. Want God is geest en alleen op dat niveau zullen we tot Hem kunnen komen. Dit is niet iets magisch, dit is wie jij bent. Zo heeft God jou geschapen, en op dat niveau wil Hij tot jou komen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.