Het hemelse

Psalm 49

4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,
en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.
5 Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk,
ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel.
6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil,
wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?
(Psalm 49:4-6)

Als we erg praktisch ingericht zijn dan kloppen deze verzen gewoon niet. Praatjes vullen geen gaatjes. En toch is het de schrijver van deze psalm die met een oprecht hart durft te zeggen dat hij niets te vrezen heeft in het leven door de wijsheid die Hij heeft ontvangen van God. Blijkbaar is de wijsheid van God die hem een leven van overvloed en vrede geeft.

En dat komt maar door 1 ding, de wijsheid van God heeft een heel ander perspectief dan de slimheid van de mensen. De wijsheid van God komt uit het hemelse perspectief, een complete wereld beeld waarin de hemel meer invloed heeft dan wat er hier op aarde gebeurd. Het perspectief wordt ons door de strot geduwd, maar als we als christenen nu eens echt leren kijken vanuit hemelse ogen zullen we zien dat er een wijsheid is die alles hier op aarde overstijgt.

Dit is geen sprookje, dan kun je de bijbel net zo goed naast je neerleggen. Er is een hemel die een wijsheid bevat die God ons wil geven. En door die openbaring door die kennis is het leven hier op aarde een peulenschil. En daarom vraagt de psalmist zich terecht af waarom hij bevreesd zou zijn in dagen van onheil.

Als wij nu eens leren dat het zoeken naar het koninkrijk van God geen fantasie is, maar een oprecht verlangen naar het hemelse in ons leven. God wil het koninkrijk openbaren in ons leven, Hij wil dat we zien dat het leven hier op aarde niet op zichzelf staat. Het is die relatie met het geestelijke leven die alles bepalend is en daardoor ons leven niet langer werelds angst hoeft te bevatten. Het is Gods liefde, Zijn openbaring die leidend moet zijn in ons leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.