Het is voor iedereen

Psalm 49

1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
2 Hoor dit, alle volken,
neem het ter ore, alle bewoners van de wereld,
3 zowel eenvoudigen als aanzienlijken,
rijk en arm samen.
4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,
en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.
(Psalm 49:1-4)

We hebben geen boodschap voor de zwerver alleen, of een boodschap die we graag willen vertellen aan die goede buurman. We hebben een boodschap die voor iedereen is, rijk of arm, eenvoudigen of aanzienlijken, voor het evangelie is iedereen hetzelfde. Zo vaak maken we de fout dat we iemand het evangelie meer gunnen dan iemand anders, maar het koninkrijk van God werkt zo niet. Het evangelie is voor iedereen.

Denk aan de veroordeelde mannen die met Jezus aan het kruis hingen, beide mannen waren getuigen van hetzelfde evangelie. Ze maakten misschien een radicaal andere beslissing afzonderlijk van elkaar, maar ze hadden dezelfde boodschap. En het was er 1 die het zag, zijn ogen gingen open en realiseerde dat deze boodschap zijn enige hoop was.

Het hemelse inzicht is voor iedereen, de wijsheid van God het is open voor een ieder die het wil zien. En welke vorm we hier op aarde ook hebben aangenomen, het hemelse inzicht kan letterlijk elke persoon hier op aarde de ogen openen. Een diehard atheïst, een radicale moslim, het maakt niet uit, het goede nieuws, de hemelse openbaring is radicaal en geeft inzicht in een wijsheid die onmenselijk is.

Een ieder die wil horen, zal een wijsheid en een inzicht ontvangen die elke wetenschap overstijgt. Het is ook voor jou, jij mag het ook ontvangen, wie je ook bent, wat je mening over evolutie of welke vorm van god ook is. God wil het je geven, Hij wil je ogen openen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.