Het verleden en het heden

Psalm 44

1 Voor de koorleider, een onderwijzing, van de zonen van Korach.
2 O God, met onze oren hebben wij het gehoord,
onze vaderen hebben het ons verteld:
U hebt een werk gedaan in hun dagen,
in de dagen vanouds.
(Psalm 44:1-2)

Het is natuurlijk heel mooi om de bijbelverhalen te lezen. De wonderlijke verhalen waarin we Gods goedheid zien in het volk Israel, maar ook Zijn handelen met individuele mensen. Mensen die een compleet vertrouwen hadden in de liefde van God en dat geloof werd beantwoord. Maar het probleem met die verhalen is dat ze zo ver van ons bed staan, we hebben er niets meer mee dan dat ze onze religie vorm hebben gegeven.

Maar wat gebeurde er in Israel als er een tijd was dat er geen wonderen gebeurde? Mensen gingen zich afvragen wat er aan de hand was, ze begonnen te bidden en te verlangen naar de wonderen van voorheen. En dat is nu precies wat de verhalen van de bijbel moeten doen in ons leven.

Maar al die theorieën dat God vandaag geen interesse meer heeft maken de verhalen van de bijbel slechts geschiedenis verhalen. Ze zijn leuk en soms zelfs spannend om te lezen maar het doet niets met ons. Het doet niet met ons wat het voor deze psalmist deed.

Want voor de psalmist is het een reden om met verlangen naar Gods handelen te kijken. Kijk wat Hij heeft gedaan in het verleden, hoe groots God is, zou God veranderd zijn?

God is dezelfde, Hij is nog steeds de God die wil horen naar onze gebeden. Hij wil horen en met ons wandelen. Net als in de tijd van Mozes, in de tijd van David en zelfs in de tijd van Jezus. God wil nog steeds hetzelfde doen. En zo mogen we de bijbel lezen en zo moeten wij ook voorbeelden zijn voor de volgende generatie, want we hebben God die hoort en antwoord.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.