De basis van het verlangen

Psalm 43

3 Zend Uw licht en Uw waarheid;
laten die mij leiden,
mij brengen tot Uw heilige berg
en tot Uw woningen,
4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;
en ik U met de harp kan loven,
o God, mijn God!
(Psalm 43:3-4)

Wat is voor jou de reden om te bidden? Wat is voor jou de reden dat God moet luisteren naar jouw verlangens? Is het omdat jij het nodig hebt, is het omdat je leven er niet zo leuk uitziet en je wel wat wonderen kunt gebruiken? Want dat is niet waarom de schrijver van deze psalm tot God bidt.

We zien het ook in de psalmen van David, het uiteindelijke doel is om bij God te zijn, in Zijn aanwezigheid te wandelen. En dit verlangen moet de bron zijn van elk gebed dat wij bidden. Natuurlijk als we babies zijn in het geloof dan mogen we echt wel baby gebeden bidden, maar als we volwassen horen te zijn dan moet de basis van ons gebed het verlangen naar God zelf zijn.

En dat is vaak ook de reden dat gebeden wel of niet worden beantwoord. Soms zien we gebeden van nieuwe christenen die gelijk beantwoord worden, we begrijpen het niet, want wij hebben jaren gebeden en nog steeds hebben we geen antwoord. Dat komt omdat bij het volwassen worden we moeten verlangen naar God zelf en niet Zijn beloningen.

Verlang daarom naar het levende water, het vuur, de Heilige Geest, niet omdat het zo leuk is, maar omdat het ons dicht bij God brengt. Zodat we in Zijn aanwezigheid kunnen komen en Hem alle lof en eer mogen geven. Laat dat je verlangen zijn, dan zul je het leven echt vinden. Het leven waar Jezus het over had, het leven dat uit God is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.