Eerlijk zijn met God

Psalm 42

7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij,
daarom denk ik aan U
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte,
vanuit het laaggebergte.
(Psalm 42:7)

Het klinkt misschien niet zo logisch, maar toch is het voor veel mensen heel moeilijk om eerlijk met God te zijn. Ook al weten we dat God alles ziet en dat er geen geheimen voor Hem zijn, we kunnen niet alles voor Zijn troon brengen. We houden dingen achter omdat we het maar niet los kunnen laten. We willen wel bidden maar het blijft summier, want als we eenmaal de poorten van ons hart open zetten dan ziet God wie we werkelijk zijn.

Dit vers doet precies wat een mens moet doen, mijn ziel buigt zich neer in God. Het is niet langer onze ziel die bepaalt hoe wij denken en wat wij doen, het is ons verlangen naar God. Waar we ook zijn en wat we ook doen, het is dit verlangen om God te dienen met heel ons hart en al onze kracht en heel ons verstand dat de basis wordt van ons geloof. En dat is ook waarom Jezus dit van ons verlangde.

Het is tijd dat we eerlijk worden met God, dat we ons hele leven open durven te geven voor Hem. Neem alles in mij, maak mij, vul mij, laat het Uw Woord en Uw kracht zijn dat de basis is van mijn leven. Mijn ziel buigt zich neer, mijn God, U alleen zij alle lof en eer. Wees eerlijk met God, in je zwakheid in het leven dat soms niet overtuigend christen is. God kijkt daar niet naar, Hij kijkt naar de ziel die zich voor Hem durft neer te leggen, open en bloot.

Mijn God, ik leg mijn ziel voor U neer, er zijn geen geheimen, ik wil geen facade geloof. Maak mij oprecht, maakt mijn leven een echt offer voor Uw troon. Mijn zonden zijn altijd voor mij, maar het is U die mij wil reinigen. Ik wil oprecht zijn, ik wil eerlijk zijn en U volgen met alles dat in mij is. Dank U Vader, dat U mij wilt ontmoeten, dat U niet een perfect plaatje wil maar een nederig hart. Hier ben ik, neem mijn leven en maak het rein.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.