Praten over rechtvaardigheid

Psalm 40

10 Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
(Psalm 40:10)

Als we de huidige expressie van het hart van de mens zien, vooral in de (sociale) media, dan zien we een egocentrisch leven. Het draait om mijn gevoel, mijn geluk en daar mag niemand tussen komen te staan. We zien pas succes als we worden geprezen door de mensen om ons heen en daarom zijn we bezig met het uiterlijk vertoon.

Als we beginnen te praten over een rechtvaardig leven dan begint bij de meeste mensen de haren recht overeind te staan. Want dat staat namelijk het succes in de weg. Succes wordt bereikt met een façade en dat is een luxe woord voor leugen. Rechtvaardig leven is niet bezig met het succes in deze wereld.

Dus als David het hier heeft over de blijde boodschap van de gerechtigheid staat dat haaks op wat belangrijk is in deze wereld. Want rechtvaardigheid kijkt naar de waarheid, zoekt echtheid en verlangt naar een zuiver geweten.

En wij mogen de vrijmoedigheid hebben om het daar over te hebben. Natuurlijk strijken we mensen tegen de haren in, maar rechtvaardigheid is echt het mooiste wat we kunnen hebben in deze wereld. Rechtvaardigheid die zijn bron heeft in de kracht van God, in de liefde van Zijn Zoon. En als we eenmaal die rechtvaardigheid hebben ervaren kunnen we niet langer stil blijven.

Het is een blijde boodschap, het bevrijdt van de ketenen van deze wereld. We hoeven niet langer bezig te zijn met een beeld van onszelf scheppen waarmee we mensen vertellen dat we succes hebben. Succes zit hem in een geestelijk leven dat verlangt naar echtheid. Dat is een echt rechtvaardig leven, wat een blijde boodschap.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.