De andere kant op kijken

Psalm 38

20 Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig;
wie mij om valse redenen haten, worden talrijk.
21 Wie kwaad voor goed vergelden,
zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
(Psalm 38:20-21)

En dit is het grote gevaar voor het geloof, kijken naar andere mensen. Vooral die mensen die eigenlijk heel slecht in het leven staan en toch zo succesvol zijn. Waarom zouden wij ons leven verdoen met religieuze onzin terwijl die mensen die zich nergens wat van aantrekken het veel beter hebben. Zij hebben veel meer succes in dit leven, ziet God dat dan niet?

Het is zo gevaarlijk om zo te gaan denken, zeker omdat deze gedachte heel sterk wordt bevestigd om ons heen. Overal is er bevestiging, overal zien we dat het kwaad succesvol is. Als we naar deze wereld kijken is er geen enkele reden om te verlangen naar rechtvaardigheid en te verlangen naar het vrezen van een heilige God.

Maar Jezus waarschuwde de discipelen al, Hij liet hen weten dat dit het normaal zal zijn in deze wereld. Als de wereld Jezus zo behandelde, wat zal er dan gebeuren met de mensen die Hem volgen? We zijn niet veilig, ons doel is niet een perfect leven hier op aarde. Wij hebben een ander doel en dat is het eeuwige leven en dat begint niet pas als we sterven.

We leven op vijandig gebied, als we goed willen doen zullen we worden tegen gewerkt. Nederland is niet het paradijs, hoe perfect hier ook alles lijkt te gaan. Het kwaad is ook hier aan het werk. Het vraagt van ons een keuze om niet te kijken naar het succes in deze wereld. Verlang niet naar wat deze wereld te bieden heeft, verlang naar wat God ons wil geven.

Alles lijkt het tegen te spreken, alles in deze wereld roept het uit: ‘vergeet god’. Maar als we eenmaal van de goedheid van God hebben geproefd weten we dat het een grote leugen is. Het is een leeg bestaan hoe rijk we ook worden. Alleen in God hebben we het echt leven, het leven vol van Gods goedheid. Het is een keuze die jij moet maken, waar wil je naar kijken?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.