God wijst de weg

Psalm 25

8 Goed en waarachtig is de HEERE, teth
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod
Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
(Psalm 25:8-9)

Als we zo naar de verschillende religies kijken dan hebben ze elk weer een andere reden om een god te dienen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de hindoe religie dan gaat het er vooral om dat er een god is die het leven niet tegen werkt. Ze moeten de god goed stemmen zodat hij hen kan helpen om vooral een leven te hebben zoals ze dat zelf willen.

Maar wat is onze reden om christen te zijn? Is het de angst voor het hiernamaals? Om eerlijk te zijn is dit voor de meeste christenen in het westen de hoofdreden. We zijn opgevoed met de gedachte dat er na dit leven een eeuwig leven is in de hemel waar we komen omdat we in Jezus geloven. En natuurlijk moeten we ons best om een goed leven te hebben, maar uiteindelijk doet ons leven er hier op aarde niet toe.

Daarom is ons leven eigenlijk leeg als het over het verlangen gaat voor dit leven. Voor dit leven hier op aarde is er eigenlijk geen honger naar iets van God. We houden krampachtig vast aan religieuze tradities, maar dat is puur om ons geloof voor het hiernamaals vast te houden. Want dat is ook de grootste angst van ouders, de angst dat kinderen niet meer naar de kerk gaan. Maar die angst is veel te laat, het moet beginnen bij het hart.

Als christenen moeten we verlangens hebben naar God in ons leven, vandaag. In dit leven moeten we de honger hebben zoals David de honger beschrijft in deze verzen. We moeten verlangen naar de hand van God die ons helpt om ons leven mooi te maken. Ja, we zijn zondaars, maar God kan daar ook wat moois van maken. En dat moet ons gebed zijn, we moeten verlangen van God dat Hij een pad maakt in ons leven waardoor wij mogen veranderen.

Christenen hebben een geloof waarin ze verlangen naar God in dit leven. Een samenwerking waarin God in Zijn liefde in ons leven mag komen. Waarin wij de deur wijd open zetten zodat we in dit leven kunnen veranderen. Heere leidt mijn leven in het recht, onderwijs mij de weg waarop ik mag wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.