Leven uit Gods wijsheid

Psalm 19

11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud,
ja, dan veel zuiver goud;
en zoeter dan honing
en honingzeem uit de raat.
(Psalm 19:11)

David heeft het in deze psalm over de wijsheid van God. De raadgeving die onder meer in de wet wordt beschreven is voor hem meer waard dan veel zuiver goud. Ons gebed zou moeten zijn dat we dit mogen begrijpen, dat er net zo’n verlangen in ons leven groeit. Natuurlijk weten we dit maar al te goed, natuurlijk weten we wat de bijbel zegt over rijkdom, maar geloven we het ook echt?

Hoe meer we deze psalm lezen hoe meer we gaan zien dat er echt niets beters is dan het kennen van Gods verlangen. Zijn hart, Zijn wijsheid moet ons diepste verlangen zijn. In God is de waarheid, in God is de wijsheid, in Hem kunnen we werkelijk begrijpen wat het leven betekend. Dit is geen religieuze dooddoener, dit is werkelijk de waarheid die onze ogen opent.

En dan kunnen we deze psalm echt met vreugde zingen. Wat heerlijk is het om Gods wet te lezen, wat wonderbaarlijk is het om in afhankelijkheid van Hem te wandelen. Zijn wijsheid en Zijn leiding is meer dan al het vermogen in deze wereld, het smaakt beter dan het lekkerste voedsel. Niets, werkelijk niets kan ook maar in de buurt komen van de wijsheid van God.

Geloven we dit vanuit het diepst van ons hart? Willen we echt vanuit deze wijsheid wandelen, de wijsheid die God ons wil geven? Het is een keuze, het is geen last.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.