Natuurgeweld

Psalm 18

12 Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats,
om Hem heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken.
13 Door de lichtglans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken weg.
Hagel en vurige kolen!
14 De HEERE deed het in de hemel donderen,
de Allerhoogste liet Zijn stem klinken: hagel en vurige kolen.
15 Hij schoot Zijn pijlen af en verspreidde hen,
Hij slingerde de bliksemflitsen en bracht hen in verwarring.
16 De waterstromen werden zichtbaar,
de fundamenten van de wereld werden blootgelegd
door Uw bestraffing, HEERE,
door het blazen van de adem uit Uw neus.
(Psalm 18:12-16)

 

Natuurgeweld is nog steeds aanwezig, hoezeer we als mensen het ook onder controle proberen te krijgen, het kan gewoon niet. Het is best wel ironisch om te zien hoe de wetenschap elke keer weer de alarmklokken slaat over wat er allemaal gebeurd met onze aarde. Uiteindelijk zal het allemaal niets uitmaken en is het slechts een druppel op een gloeiende plaat met alle zorgen die wij er over hebben.

We moeten namelijk weten dat God de ozonlaag met een handomdraai weer maakt zoals het moet zijn, de temperatuur van de aarde weer zo een graadje lager zet. Kijk naar Jezus hoe Hij de wind gebood om te stoppen, lees deze psalm over hoe David ziet hoe God te hulp komt. God staat boven de natuur, Hij is degene die het geschapen heeft, Hij heeft de orde gemaakt zoals het moet zijn.

En David ziet dat God die orde gebruikt om de situatie naar Zijn hand te zetten. En wat de meeste mensen zien als toevallige gebeurtenissen in de geschiedenis zijn in werkelijkheid werken van God. Een simpele onweersbui of een aardbeving, God gebruikt het allemaal om de geschiedenis, Zijn geschiedenis te maken.

En natuurlijk hebben we dan weer mensen die daar kritiek op hebben, voorbeelden van natuurgeweld die ‘onschuldige’ mensen slachtoffers maakt. We zullen het nooit helemaal kunnen uitleggen en God is al helemaal niemand een uitleg verschuldigd. Maar het is duidelijk, God heeft de macht en wij mogen er op vertrouwen dat in alle omstandigheden Hij die macht gebruikt omdat Hij ons liefheeft en voor ons is.

Natuurlijk zal het sommige mensen tegen zitten, maar als we God leren kennen en weten wat Hij wil doen in ons leven dan mogen we er op vertrouwen dat het voor ons is en niet tegen ons. En dat is de sleutel in dit hele verhaal, het vertrouwen op Gods goedheid en Gods liefde, weten dat we bij Hem mogen schuilen. En dan zal al dat natuurgeweld rechtvaardigheid teweegbrengen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.