Een draak

Psalm 18

9 Rook steeg op uit Zijn neus
en vuur uit Zijn mond verteerde.
Kolen werden daardoor aangestoken.
10 Hij boog de hemel en daalde neer,
een donkere wolk was onder Zijn voeten.
11 Hij reed op een cherub en vloog,
ja, Hij zweefde snel op de vleugels van de wind.
(Psalm 18:9-11)

God wordt omschreven als een bovenaards wezen, het lijkt zelfs een beetje op een draak zoals we die in de films zien. Vuur uit zijn mond, rook uit de neus en vleugels om mee te vliegen. Hoog boven alles vervuld hij de mensen met angst, een kracht die niet te stoppen is door mensen.

Als een van ons vandaag zo’n lied zou schrijven zouden we ons van hem afkeren. Hoe kunnen we op zo’n manier over God praten? Hoe kan David op zo’n manier God omschrijven, is het slechts beeldspraak of is het de werkelijkheid? Verheerlijken deze verzen God of maken ze van God een leuk verhaaltje?

Nu zijn er wel meerdere beelden in de bijbel die niet helemaal te begrijpen zijn vanuit menselijk perspectief. Denk aan de visioenen die de profeten kregen, maar elk beeld is vol van betekenis. En ook dit beeld dat David schetst is vol van betekenis. God is niet zomaar een verhaaltje, God wordt hier afgebeeld als de almachtige kracht die niet te stoppen is. Hij hoort als wij roepen, Hij is bereid om van Zijn troon te komen om in ons leven te helpen.

En het is duidelijk dat David het zo heeft ervaren. God is niet te druk om alles even neer te leggen en Zich helemaal op het probleem van David te richten. God is op een heftige manier bij zijn leven betrokken. En dat moeten wij ook weten, het laat God niet onberoerd als ons iets overkomt. Natuurlijk is Hij rechtvaardig in die boosheid, Hij is heilig in Zijn beroering, maar ons leven heeft wel degelijk invloed op wat Hij doet.

Het is misschien een beeldspraak die eerder in een film voorkomt, maar het is wel een beeldspraak die laat zien dat God niet lui is en alles over Zijn kant laat gaan. God laat niet gaan wat Zijn hand begon, en zal afmaken waar Hij aan begonnen is. En daarin is Hij zoals David Hem hier beschrijft. Een God die vol van actie is, een God die klaar staat en niet met Zich laat sollen. Een God die hoort en antwoord.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.