Nieuw lied

Psalm 18

1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.(Psalm 18:1)

We zijn erg trouw gebleven aan de psalmen die in de bijbel staan. Lange tijd hebben we als gereformeerde kerken alleen maar psalmen gezongen. We willen trouw blijven aan de bijbel, we willen niet meegaan met een hype of de nieuwste muziekstijlen. En daar is heel veel voor te zeggen, want aanbidding heeft helemaal niets te maken met de hele popcultuur. We hoeven niet te concurreren met de wereld, God loven en prijzen komt uit een hart dat God lief heeft en niet uit een bepaald verdienmodel.

Maar als we dit vers lezen dan zien we dat David een psalm heeft geschreven uit dankbaarheid voor wat God had gedaan. God was betrokken bij zijn leven en uit die betrokkenheid schreef David psalmen. Liederen waarmee hij God dankte, liederen waarmee hij vergeving vroeg voor zijn zonden. Waarom zouden wij dan geen liederen mogen schrijven over wat God in ons leven doet?

Zijn er momenten in ons leven waarvoor wij dankbaar mogen zijn? We moeten ons realiseren dat deze psalmen komen uit een leven met God. David is bewust bezig met wat God aan het doen is in ons leven en daarom gaat hij er voor zitten en schrijft hij liederen. En dat moeten wij ook doen, wij moeten ook bewust zijn van het werk dat God aan het doen is in ons leven.

En het hoeven niet allemaal liederen te zijn, het kunnen gedichten zijn, het kunnen schilderijen zijn, het kan van alles zijn waarmee we onze dankbaarheid uitten naar God. Maar dat het vooral een heel bewust proces is. De hele muziek industrie heeft het verpest, het zou zo mooi zijn als we liederen componeren zonder dat we ze willen publiceren. Liederen die alleen in onze gemeente worden gezongen omdat het uit het hart van onze gemeente komt.

Aanbidding is niet afhankelijk van de nieuwste liederen die op de markt zijn, aanbidding komt uit een leven samen met God. En dat moet zo blijven, maar daar horen wel degelijk nieuwe liederen bij uit onze wandel met God. Het gaat niet om de stijl, het gaat niet om de beat, het gaat om het hart, het verlangen om God alle lof en eer te geven. En dat mag en moet elke keer weer met nieuwe liederen, liederen uit het hart van geloof.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.