Een bekrompen leven

Psalm 17

13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer;
bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze,
14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE,
van de mannen van de wereld,
die hun deel hebben in dít leven.
U vult hun buik met Uw verborgen schatten;
hun kinderen worden verzadigd
en laten hun overschot na aan hún kinderen.
15 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen;
ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.
(Psalm 17:13-14)

Bekijk de beschrijving van David eens over de mannen van de wereld. Zij hebben hun deel in dit leven, zij hebben echt een verzadigd leven. Zij laten een overschot na aan hun kinderen. Soms is de kritiek van de wereld op ons leven dat wij niets uit dit leven halen en zij wel. Zij genieten met volle teugen en wij met onze religie in de hand ontzeggen onszelf de geneugten van het leven.

Vaak proberen wij onszelf dan te verdedigen. Wij genieten wel degelijk van het leven, wij hebben wel degelijk plezier. We willen vooral niet overkomen als christenen die in het zwart gekleed zijn en nooit lachen. Maar we moeten uitkijken dat we daarin niet doorschieten en tegen de wereld aan beginnen te schuren. Want ons doel is niet dat we zoveel mogelijk genieten van onze tijd hier op aarde.

Onze tijd hier op aarde is om onszelf te vullen met de dingen van God, vol zijn van Zijn rechtvaardigheid. Ons doel is niet om zoveel mogelijk te genieten van de lusten van dit leven. En dat moeten we als christenen leren accepteren. Ons verlangen, ons leven, onze toekomst visie moet doordrenkt zijn met het zoeken naar het koninkrijk van God.

Probeer jezelf niet voor te doen als een moderne christen die met beide benen in de wereld staat. Wij zijn moderne christenen die maar 1 doel hebben en dat is het leven van Jezus in ons te vervullen. We zoeken niet de grens op van zoveel mogelijk genieten en toch de hemel in komen. We zoeken juist naar het maximale van Christus in ons leven hier op aarde.

Maak je geen zorgen over wat de wereld over ons denkt, de enige manier om hen jaloers te maken is als wij werkelijk een relatie met God hebben zoals David die had. En als ze niet jaloers worden, zullen ze ook geen behoefte hebben om God toe te laten in hun leven als wij wel een beetje van deze wereld in ons leven toelaten. Zoek deze weg die Jezus ons is voorgegaan, de weg die vers 15 zo mooi beschrijft.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.