Alles uit God

Psalm 16

5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.
(Psalm 16:5)

Hoe sta jij in het leven? Klaag jij wel eens dat het allemaal niet zo goed gaat, dat alles tegen lijkt te zitten? Of vind je dat je het goed voor elkaar hebt, je hebt er hard voor gewerkt en je hebt het leven zoals je dat nu hebt wel verdient? Het zijn allebei hele onzinnige vragen, natuurlijk zijn er keuzes in ons leven die wij maken, maar uiteindelijk is ons leven wel in Gods hand.

Natuurlijk komen nu de vragen waarom de 1 in een krottenwijk geboren is en een ander in een villa? Is dat dan allemaal de schuld van God? Ook deze vraag is onzinnig, want het maakt niet uit waar we geboren worden, het gaat altijd om ons karakter. En de vraag is dan of het dan wel zo’n zegening is als we geboren worden in een villa. Jezus was geboren in een stal, maar zijn leven was er een van complete zegening, complete afhankelijk van de Vader.

Waar we ook zijn, hoe we ook leven, we moeten op een punt komen waarop we net als David er op vertrouwen dat ons leven in Gods handen is. Ja ook als we geboren worden in een achterstandswijk, want die betitelingen komt niet van God die hebben wij zelf uitgevonden. God is degene die ons leven in handen heeft en daar moeten we op vertrouwen, onder alle omstandigheden.

Want alleen God is ons deel, Hij is degene die ons het leven geeft en Hij is degene die ons de kracht geeft. Laat ons leven zo vol zijn van dit verlangen. Gods zegen alleen, Zijn voorziening alleen, Zijn bescherming alleen. Leef uit Gods hand, leef uit Zijn liefde, dan zullen vele vragen niet meer nodig zijn.

Het gaat er niet om dat alles perfect is zoals de wereld ons perfect voorschrijft. Het gaat er om dat wij uit Zijn hand leren leven, dat we in alles weten dat het bij God vandaan komt. Dan zullen we werkelijk staan in dit leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.