Verlangen naar het Koninkrijk

Psalm 14

5 Daar worden zij door angst bevangen,
want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!
6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige,
maar de HEERE is zijn toevlucht.
7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam!
Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,
dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
(Psalm 14:2-4)

Onder de joden is altijd deze gedachte sterk blijven hangen. Er is altijd dat verlangen geweest dat God het tij weer zou keren. In tijden dat het niet goed ging en ze werden verbannen van hun land, was er het gebed van mensen zoals Daniel waardoor men bleef hopen op Gods hand. Ook in de tijd van Jezus waren er mensen zoals Simeon die hoopten op de hand van God, de Messias.

En het was Jezus die ons opriep om altijd dezelfde hoop te houden. Te blijven verlangen naar de hand van God hier op aarde. Het gebed dat Hij ons leerde, brandde al met dat verlangen: ‘laat Uw koninkrijk kome, Uw will geschiedde.’

In vers 6 is er een mooie toevoeging van David. Want ook al hebben wij alle hoop op God, ook al zijn wij vol van verlangen naar Zijn Koninkrijk, dat betekent niet dat alles automatisch in ons leven is gezegend. Want ook David erkent dat wij soms beschaamd zullen uitkomen. Daar waar wij grote plannen hadden met ons leven en we dachten dat God alleen maar voor ons kon zijn, kunnen we ons soms bedrogen voelen.

Maar dat is precies wat David ons hier vertelt, want uiteindelijk gaat het om het grote doel. Uiteindelijk gaat het om het moment dat God alles naar Zijn hand zal zetten. Dat de wereld uitgespeeld is en geen recht van spreken en handelen meer heeft. En dat moet in de eerste plaats ons verlangen zijn, samen met Daniel en Simeon.

Dat er een diep verlangen mag ontstaan in ons hart naar de vervulling van Gods beloften in ons leven en in de wereld. Dat we werkelijk hopen als rechtvaardige mensen dat God zal opstaan voor onze ‘belangen’. Dat God in Zijn rechtvaardigheid alles op de juiste plek zal brengen. Want dat is het enige waar wij ons echt in zullen kunnen verblijden. In Hem is de echte blijdschap van het leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.