Vrijheid

1 Petrus 2

13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. 15 Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; 16 als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. (1 Petrus 2:13-16)

In Jezus hebben wij een vrijheid gekregen die niet te vergelijken is met de ‘vrijheid’ waar de wereld het over heeft. Wanneer de wereld spreekt over vrijheid, gaat het over het doen wat goed voelt. Deze vrijheid is in werkelijkheid geen eigen keuze, maar men wordt geleid door impulsen van binnen en buitenaf. Zo is de reclamewereld groot geworden, het probeert bij ons binnen te dringen door ons impulsen te geven.

De vrijheid die wij als christenen hebben ontvangen is een hele andere vrijheid. Het is een vrijheid waarin wij werkelijk een keuze hebben zonder dat we onder druk staan van welke impuls dan ook. De vrijheid die wij hebben ontvangen is juist de vrijheid van de zogenaamde ‘vrijheid’ in de wereld. Wij hebben nu werkelijk een keuze ontvangen zonder dat we daarbij worden lastig gevallen door inwendige en uitwendige druk.

Wij hebben dus helemaal geen vrijheid die ons boven de regels van deze wereld uit laat stijgen. Deze verkeerde opvatting komt door de wereldse kijk op vrijheid. Op het moment dat we de vrijheid in Jezus hebben ontvangen, zijn wij verlost van de zonden, zijn wij verlost van de leugens en hebben volledige toegang tot de waarheid. Op dat moment hebben we een eigen keuze zonder dat we negatieve invloeden in ons leven hebben of ons er tegen kunnen wapenen.

En daarom is deze boodschap van Petrus heel simpel, wij hebben een vrijheid om te kiezen onze leiders te gehoorzamen. Wij hebben de vrijheid om ons aan de snelheid te houden, we hebben de vrijheid om eerlijk te zijn bij onze belastingaangifte. En in die vrijheid mogen we de keuze maken om te gehoorzamen.

En dat is ook wat de Heilige Geest ons zal adviseren, Hij zal ons laten weten dat we ons moeten onderwerpen aan de overheden. Dit is echt in vrijheid wandelen. Laten we ons nieuwe leven dat we ontvangen hebben in Jezus zo tot uiting komen. Laten we gehoorzamen omdat we willen leven in liefde voor onze Vader in de hemel.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.