El Elohim

1 Petrus 1

20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. (1 Petrus 1:20-21)

In de bijbel wordt gesproken over de god der goden. Onze dochter vroeg eens of er dan meerdere goden waren en dat is een hele goede vraag. Het antwoord is heel simpel: ja er zijn meerdere goden en dat komt omdat het woord god slaat op alles waar men zich van afhankelijk maakt. En in de tijd van Jezus had iedereen wel een god, omdat men de noodzaak zag voor hulp van boven af.

Tegenwoordig heeft men niet meer de hulp van boven nodig. Alles lijkt steeds beter geregeld en we schijnen het allemaal zelf aan te kunnen. We zijn onze eigen god geworden. En dat is een keuze die we maken, maar dit is ook precies de reden dat Jezus is gekomen. Hij heeft de Schepper van hemel en aarde geopenbaard zodat we ons geloof en hoop op Hem kunnen richten.

Eigenlijk is de wereld zonder hoop, ze vertrouwen op zichzelf maar hebben daardoor eigenlijk helemaal geen toekomst. En zolang we ons vertrouwen in onszelf hebben zal dat ook voor ons gelden. Jezus is gekomen zodat we werkelijk ons vertrouwen op God kunnen hebben voor ons leven nu en het eeuwige leven.

God heeft zichzelf geopenbaard in Jezus, Hij was er zelfs al voor de schepping. Maar Hij is gekomen voor ons als de openbaring van Gods heerlijkheid, zodat we ons anker wel kunnen uitgooien. Niet om onze onzekerheid te bevredigen zoals de wereld het geloof graag wil uitleggen, maar om werkelijk houvast te hebben. Want we zijn nog steeds onderdeel van een schepping, we staan er echt niet boven.

Laten we weer op God gericht zijn, in afhankelijkheid van Hem leven. Daarom is Jezus gekomen. Uiteindelijk is alle zekerheid die de wereld en de politiek ons wil verkopen helemaal niet zo zeker. De enige rots in ons leven is Jezus.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.