Gods DNA

1 Petrus 1

22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:22-23)

Het reinigen van onze ziel in gehoorzaamheid van de waarheid betekent niets minder dan dat we hebben geleerd om gehoorzaam te zijn aan God. Het is echt waar, we kunnen als mens gehoorzaam worden aan de roep van Gods verlangen naar een heilig leven. Maar Petrus voegt er wel wat aan toe, deze gehoorzaamheid komt door de Heilige Geest. De kracht die God ons geeft als we opnieuw geboren worden, geboren uit God.

Helaas is dit een onderwerp dat niet zoveel aandacht krijgt. Maar dit is belangrijker dan de doop of een belijdenis. De werkelijke wedergeboorte in ons leven is het begin van een leven in afhankelijkheid van God. Zoals we allemaal geboren moeten worden, zo moeten we ook opnieuw geboren worden als we in het Koninkrijk van God willen leven.

Het is hoog tijd dat we als christenen ons dit kunnen inbeelden. Laat de waarheid tot je spreken, er is een leven waarin we opnieuw geboren worden. Een geboorte waarin onze geest tot leven komt, er veranderd dan iets in ons leven. We ervaren de aanraking van de Heilige Geest in ons leven doordat Zijn liefde en vrede tot ons spreekt.

En ons hart gaat dan ook branden met liefde voor de mensen om ons heen. Zijn liefde wordt de vrucht van ons leven, omdat we Zijn DNA hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. Er gelden dan hele andere regels in ons leven, we gehoorzamen naar de stem van de Heilige Geest die in ons woont.

Dit soort verzen zijn het waard om lang over na te denken. We moeten weten wat de consequenties zijn voor ons leven als we werkelijk Jezus volgen. Dan is het een leven vol van Zijn Heilige liefde, Zijn vruchten. Dit is geen last voor een vroom leven, dit is een blijdschap van verlangen naar God in ons.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.