Uit liefde

1 Timotheus 5

1 Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers, 2 oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. 3 Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere. (1 Timotheus 5:1-3)

Timotheus heeft een hele belangrijke taak, hij moet de waarheid spreken tot de mensen die bij de gemeente horen. Maar hij moet daarbij niet uit het oog verliezen wie hij is. Het maakt wel degelijk uit op welke manier we praten tegen mensen. Soms raken we zo vol van de waarheid dat we vergeten dat het altijd liefde is wat ons moet motiveren.

En daarom roept Paulus Timotheus op om altijd de juiste verstandhouding te zien. Als mensen ouder zijn, spreek de waarheid zoals je dat tegen je vader zou doen. Jonge mannen, zie hen als broeders die je in liefde de waarheid wil zeggen. En zo gaat Paulus door over verschillende relaties, zie hen als je broers en zussen.

Dit is altijd het uitgangspunt als we aan het onderwijzen zijn. Er is geen andere reden dan liefde voor onze hoorders. We moeten ons eigen punt niet door willen drammen, we moet niet willen dat wij gehoord worden omdat wij zulke goede sprekers zijn en we moeten het zeker niet doen omdat dit onze manier van geld verdienen is. En zo zijn er nog vele andere valse motieven

Voor Timotheus waren die motieven misschien niet een gevaar, maar Paulus wilde alles in balans hebben. Aan de ene kant moet Timotheus niet bang zijn om de waarheid te spreken, aan de andere kant moet hij niet doorschieten maar weten dat we allemaal mensen zijn. We zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Christus.

We zijn een familie waarin we elkaar tot steun zijn. In woorden en daden. We moeten onszelf niet inhouden omdat we bang zijn of niet beschaamd willen worden. We moeten ook niet te ver gaan zodat we arrogant worden en denken dat wij meer zijn dan de ander. We zijn het lichaam van Christus, we horen bij elkaar.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.