Vrijwilligerswerk

1 Timotheus 2

8 De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, 9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. 10 Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. 11 De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. (1 Timotheus 3:8-11)

Deze boodschap van Paulus staat in een brief die gericht is aan Timotheus. Timotheus was er door Paulus op uitgestuurd naar gemeenten waar Paulus ook was geweest. Timotheus moest begrijpen dat dit een serieuze zaak is waarover men niet lichtvaardig kan doen. Een gemeente moet geleid worden door mensen die het evangelie zelf ook serieus nemen.

Want alleen mensen die zelf het evangelie serieus nemen kunnen een goed voorbeeld zijn voor de andere gemeenteleden. Zelfs het werk van een diaken moeten we niet onderschatten. Het lijkt misschien een zakelijke verantwoordelijkheid, maar alles in de gemeente moet worden gedaan met een hart dat God wil dienen.

En zo moet een gemeente worden opgebouwd, leiders die vol verlangen God dienen. Welke taak ze ook hebben. Zijn we dit niet kwijtgeraakt in onze gemeenten, hebben we niet een organisatie gecreëerd die zo zakelijk is opgezet dat we niet eens kijken naar het persoonlijke leven? Waarschijnlijk is het bij een dominee of pastoraal werker wel van belang, maar voor de rest mogen we blij zijn dat er mensen zich vrijwillig inzetten.

Dit heeft te maken met hoe wij het evangelie in ons leven hebben geaccepteerd. Het is een papieren evangelie geworden waar wij onze handtekening onder moeten zetten. Het is geen evangelie meer dat ons leven veranderd en van ons mensen maakt die voldoen aan de eisen die Paulus hier stelt.

Dit is een gemeente opbouwen, mensen die vol zijn van verlangen naar het leven in de kracht van de Heilige Geest, leiding geven aan een gemeente die groeit. Waarschijnlijk vallen vele leiders af in de gemeente, misschien moeten we een stap terug nemen en weer zoeken naar de basis van de gemeente. Even geen leiders even zoeken naar de juiste weg waarover Paulus het hier heeft. Zoeken in gebed, verlangen naar de echte leider, het hoofd, Jezus.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.