Goede leiderschap is onzichtbaar

1 Timotheus 2

5 Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? 6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. 7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. (1 Timotheus 3:5-7)

De eisen die Paulus stelt aan een leider van een gemeente zijn extreem. Het zou wettelijk in Nederland niet eens toegestaan zijn om dit soort eisen op tafel te leggen. Iemand moet gewoon zijn werk goed doen en we mogen hem vooral niet beoordelen op zijn persoonlijke situatie.

Maar voor Paulus is dit een hele serieuze zaak. Een gemeente leiden is niet zomaar een bijbaantje of een taak die laat zien dat wij toch echt wel serieuze christenen zijn. Een gemeente is het lichaam van Christus, het is een heilige eenheid tussen mensen die Jezus volgen. En over die heiligheid kunnen we niet lichtvaardig doen.

Paulus wil er zeker van zijn dat de gemeente wordt geleid met dezelfde visie als die hij heeft. Een visie waarbij de liefde voor Jezus voorop staat. Een leider waarbij de aandacht nooit op hem gericht zal zijn. Want dat is vers 7. Want op het moment dat er een controverse om een leider ontstaat is de aandacht niet langer gericht op de boodschap van het evangelie, maar op de persoon die de gemeente moet leiden.

En daarom deze eisen, een gemeente is geen bedrijf, zelfs geen christelijke organisatie die belastingvrije giften mag ontvangen. Een gemeente is het lichaam van Christus hier op aarde en zo moet er ook mee omgegaan worden. Het moet nooit om een bepaalde individu gaan, maar om het doel dat het lichaam van Christus heeft hier op aarde.

En daarom al deze eisen, eisen die er voor zorgen dat de leider zo onzichtbaar mogelijk is. Een leider waarover niemand hoeft te praten, want hij leidt de mensen naar een leven in liefde voor Jezus. Het mag dan wettelijk niet zijn toegestaan, maar in het Koninkrijk van God is er geen andere weg. Alleen zo zal de gemeente worden geleid zoals het moet.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.