Nieuwste van het nieuwste

Handelingen 17

18 En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: Wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. 19 En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij zeiden: Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? 20 Want u laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. 21 (Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen). (Handelingen 17:18-21)

Athene was een stad die vooruitstrevend wilde zijn. Ze moesten het nieuwste van het nieuwste hebben op het gebied van filosofie en volkswijsheid. Dit zal zeker voor een bepaalde soort arrogantie hebben gezorgd, want zij waren de experts. En door die houding zagen ze Paulus aan voor een praatjesmaker. Ze dachten dat ze alles wel gehoord hadden, maar nu komt er een man (waarschijnlijk alleen) die zegt de waarheid te hebben.

Waarschijnlijk had in Athene ieder zijn eigen waarheid en werd dat alom geaccepteerd. Men wil geen confrontatie, maar wil vooral kunnen vasthouden aan de eigen overtuiging. We zien het in onze tijd ook, men wil vooral niet toegeven en accepteert daarom maar het idee dat er vele wegen zijn. Ieder zijn eigen weg.

En als Paulus dan met het verhaal komt dat de God van hemel en aarde Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd voor onze redding dan heeft dat nogal wat gevolgen voor al die andere theorieën. En dan is het makkelijker om het af te doen als kletspraat, dan hoeft er niet serieus over nagedacht te worden.

Maar het mooie hier is dat de nieuwsgierigheid toch de overhand krijgt, want wat hier wordt verkondigt hebben ze nog niet eerder gehoord. Paulus kreeg de kans om in het hart van de filosofie uit te leggen wat God heeft gedaan.

Vandaag de dag zien we veel filosofie geloof. Mensen die met yoga bezig zijn, mensen die verschillende methoden combineren op zoek naar verlichting en bevrijding. Ze zoeken naar het wonder van het leven door eigen inspanning. Veel christelijke stromingen laten deze manier van geloven ook toe. Bepaalde vormen van meditatie om toch maar iets wonderlijks te kunnen ervaren.

Maar het echte wonder zal komen als de waarheid van Jezus te midden van al deze filosofie werkelijkheid wordt in het leven van mensen. Een ervaring die niet komt door meditatie of ander menselijke inspanning, maar een ervaringen die komt uit het leven met God.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.